När slutade vi drömma?

Västvärlden av idag ser ut att ha stagnerat, vi är inte på väg någonstans. Vi förvaltar vad tidigare generationer byggt. Men vi utvecklar det inte. För exempel på vart det tar oss kan vi titta på Pythagoras i Norrtälje. De utvecklade en fulländad tändkulemotor, sedan avvecklade de utvecklingsavdelningen.
Där står vi idag. Hur många år går det innan efterfrågan på tändkulemotorerna försvunnit och vi måste lägga ned verksamheten?
Sist västvärlden drömde var när Kennedy sade att USA skulle ha en man på månen innan decenniet var slut.
Man skulle tro att stagnationen skulle inträda när man tog det ekonomiskt rimliga beslutet att inte ta nästa steg och sätta bosättningar på månen och bemannade expeditioner på Mars. På sätt och vis gjorde den det också, men västvärlden hade en stark motpart som höll oss skärpta. Det kalla kriget med Ryssland tvingade oss till innovationer, åtminstone på det militära och militärrelaterade området.
När det kalla kriget upphörde upphörde även de innovationerna.

Den stora ekonomiska motorn de senaste femton åren har varit internet, en militär uppfinning från USA, utvecklad under det kalla kriget.
Många andra innovationer är direkta konsekvenser av det drömbaserade amerikanska rymdprogrammet, som man slutade utveckla och bara har förvaltat sedan den första rymdskytteln sköts upp

Tredje världen, liksom Kina och sydostasiatiska länder som Korea, thailand och Vietnam har drömmar, de drömmer om att nå vår levnadsstandard, de drömmer om att alla familjer ska ha en egen bil, de drömmer om att bli globala maktspelare, eller om att bli industriella stormakter, de jobbar stenhårt på det och de har avsevärd framgång. De ser det som att de tävlar mot oss, i en tävling som går ut på att kontrollera och samla resurser. Det är ett nollsummespel, eller rentav ett minussummespel, då jordens resurser är ändliga.
Ska de gå framåt, så måste vi gå bakåt, inte bara i relativ levnadsstandard, utan i faktisk levnadsstandard.

I Sverige hade vi en dröm en gång i tiden, en dröm om en nation utan fattigdom, en nation utan trångboddhet, en nation med överkomliga bostäder, en nation med rimlig arbetsbörda och tidig pensionsålder.
Vi uppnådde allt detta på sextio och sjuttiotalen. Sedan har vi bara förvaltat det. Vi har inte gjort något vidare jobb med det förvaltandet. Idag kan man inte köpa en bostad i storstäderna och förvänta sig att klara att amortera den på tjugo eller trettio år. En nybyggd hyrestrea i allmännyttan kostar två tredjedelar av en medelinkomsttagares lön efter skatt i hyra. En renoverad miljonprogramstrea kostar hälften av en medelinkomsttagares lön efter skatt.
Pensionsåldern förväntas stiga och pensionerna sjunka.
Personaltätheten i barnomsorgen, åldringsbvården och skolorna sjunker, liksom skolresultaten. Vägar och järnvägar förfaller, trots att vi har bland världens högsta skatter.
Våra största företag bygger på hundraåriga eller äldre innovationer.
I övriga västvärlden ser det inte ett dugg bättre ut och tredje världen tävlar om att få upprepa våra misstag snarare än lära av dem.

Ska vi ha någon framtid så måste vi börja drömma igen. Vi måste våga se mot nya horisonter och ge oss på vansinniga projekt.
När jag säger att Sverige borde ha en månbas inom tio år och en månkoloni och en marsbasd inom tjugo så tycker folk att jag är galen, för hur skulle det gå till och var ska pengarna komma ifrån.

John F Kennedy var lika galen. När han sa att USA skulle sätta en man på månen innan decenniet var slut så hade han ingen aning om hur det skulle göras. Ingen på NASA hade det heller, men det gjordes.
Apolloprojektet var vansinnigt dyrt, men det har betalat sig för USA i form av spinoffindustrier.

Börjar vi jobba mot några galna drömmar så kommer det att generera ett innovationsklimat som kommer att ge tillväxt av ett slag som inte annars kommer att ske i en värld där det mesta av tillväxt de senaste hundra åren handlat om ökad hastighet i uttaget av fossil energi.

Jag vill föreslå några nationella drömmar till att ersätta den mardröm vi halkat ned i.
Sverige ska ha en Breedreaktor som levererar El till det nationella elnätet före 2025. Vi ska ha en accelerator för transmutation av använt kärnbränsle som levererar el till det nationella elnätet före 2025.
Vi ska ha en egen rymdstation i omloppsbana och en månbas före 2025 och en man på mars före 2030.
Vi ska ha en stad på östersjöns botten med minst trehundra boende (inte nödvändigtvis permanentboende) före 2025.
Vi ska ha ett distributionsnät för vätgas för fordonsdrift om minst 100 tankställen före 2015 och minst 2000 vätgasdrivna bilar (ottomotor eller bränslecell)  i trafik samma år.

Våra drömmar idag handlar om att bibehålla, eller rentav nedmontera dagens levnadsstandard. Jag vill se drömmar som innebär framåtblickande, drömmar om en morgondag med svävarbilar och interstellära rymdresor och som arbetar på åtminstone nästnästa steg av resan dit.

sprithitler lunchar med lillasyster som va...

bild033 (MMS)

sprithitler lunchar med lillasyster som varit i australien ett år


Väktaren i stadsskogen.

Jag blev utlurad på en promenad i stadsskogen idag, det var trevligt.
Tio minuter in på promenaden såg jag den här charmiga lilla statyn bredvid stigen. Den måste uppmärksammas och delas med mina läsare.

En liten Chihuahua i Stadsskogen bredvid Linnéstigen nära fågeldammarna.

Geocaching

Jag bytte ut min många år gamla privata jobbnalle mot en billig Android för en dryg vecka sedan.  Att det blev en Android istället för en vanlig dumfån var för att jag funderat länge på Geocaching.
Med en GPS-utrustad Android och gratisappen C:Geo är det enkelt att börja Geocacha. Jag har inte hållit på så länge, men jag har i alla fall tagit elva cacher hittills. Försöker plocka minst en om dagen i den mån jag kan.
Gillar du Skattjakter och att få se mer av platserna du rör dig kring så är Geocaching en hobby för dig.

sprithitler Med lillasyster Ida på skycity...

bild032 (MMS)

sprithitler Med lillasyster Ida på skycity. Ida ska till kenya igen och sysselsätta sig med vit mans börda genom att lära dem att hantera sitt avfall.


Dubbelbetalarna.

Det finns en intressant företeelse i taxisvängen, en företeelse som jag misstänker att mindre människokära kollegor exploaterar hänsynslöst. Jag talar givetvis om dubbelbetalarna.
Jag hade en sådan i bilen tidigare ikväll. En tämligen påstruken herre kliver i taxin på stora torget och frågar om jag kör till Sala Backe för en hundring. Då det är en ganska seg kväll så kan jag väl tänka mig att göra så och resan börjar. Vid rödljusen vid Kungsgatan räcker kunden mig en hundralapp med en kommentar om att det väl är lika bra att betala med en gång. Därefter går kunden in i halvsömn. Några minuter senare vaknar kunden till precis när vi når hans adress och han tar fram plånboken och ett kort för att betala resan. Då jag försöker att vara en rättfärdig man så förklarar jag tålmodigt och tre gånger för kunden att han redan betalat för resan innan han till slut tror mig och nöjer sig och stiger ur bilen.
Dessa kunder är inte jättevanliga, men dockk långt ifrån ovanliga. Mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att jag har dem i bilen nästan en gång i månaden.

Postens krav samhällsskadliga.

Posten ställer på allt fler hålll krav på att fflerbostadshus skall ha postfack i entren istället för brevinkast på dörrarna. utöver sämre service så leder det till identitetsstölder. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13973647.ab
Ge oss gamla kungliga postverket tillbaka med posten utdelad långt före lunch varje dag och lördagsutdelning mot högre porto.


sprithitler nya vinterbilen

bild026 (MMS)

sprithitler nya vinterbilen


Väl använda pengar...

Vad är statens kärnuppgifter?
I min mening är det att sköta rättsväsende, sjukvård, utbildning och försvar.
Av en skattekrona gick 2009 3 öre vardera till försvar respektive rättsväsende och 13 öre vardera till sjukvård och utbildning. därmed är alltså statens kärnuppgifter avklarade budgetmässigt. Men vart går resterande 68 öre av skattekronan?
Ja 14 öre går till "allmän offentlig förvaltning". Utöver byråkratierna inom de olika områdena går alltså 14% av statsbudgeten till byråkrati...
posten "socialt skydd" står för 41 öre. Där ingår sjukersättning och pensioner, men också socialbidrag och liknande.
Pensioner är viktiga saker och ett kontrakt mellan generationerna, men att 41% av våra skattepengar skall gå dit känns lite magstarkt, Vi finansierar väldigt många arbetslösa i Sverige samtidigt som vi köper undermåliga industriprodukter från ett Kina där löne, social, facklig och miljömässig dumping är metoden för dagen.
Det måste gå att överföra resurser från såväl 14% klumpen som 41% klumpen till att förbättra svensk skola och sjukvård och därigenom ge våra barn och våra sjuka en bättre framtid och nutid och till att ge stöd till svenska konsumentindustrier för att kompensera för de orättfärdiga fördelar ostasisatisk industri får genom sin dumpning av alla former av skyddsvärda faktorer och därigenom ge de som idag går arbetslösa ett värde och en framtidstro som de idag saknar, samtidigt som detta också verkar innovationsdrivande då innovationer uppstår på fabriksgolvet, inte framför TV:n med big Brother.

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Offentlig-sektor/Offentliga-sektorns-utgifter/

I en sal på lasarettet.

Lyssna på den här sången och kontemplera vad den avhandlar ett ögonblick innan du fortsätter läsa.Vi har alla hört sången förr, oftast i Maritza Horns tolkning, och vet hur hjärtknipande den är, men om man tänker ett par steg till och tänker på bakgrunden när den skrevs så är den än mer hjärtknipande.
Lasarettet ifråga var förmodligen ett Tuberkuloshospital, där man isolerade de tuberkulossjuka och sökte kurera dem så att de inte längre var smittsamma och så att de var friska nog att komma hem. Man hade dock inga effektiva metoder för detta kurerande, bara näringsrik mat, frisk luft och fromma förhoppningar. En anhörig på sanatoriet var praktiskt taget detsamma som en död anhörig.
Innan penicillinet kom i andra världskrigets spår var tuberkulos en av de största och mest fruktade dråparna här i landet.
Med disciplinerat nyttjande av penicillinet utrotade man TBC:n i Sverige och i större delen av den fria västvärlden.
Det var dock inte alla som nyttjade penicillinet lika disciplinerat.
Idag översvämmas Europa av antibiotikaresistent TBC. WHO räknar med 100 000 döda i europa inom fem år om man inte vidtar effektiva åtgärder.
Vi är på väg att få tillbaks en folkdödare som vi en gång besegrat, men den här gången står vi utan de vapen vi en gång vann segern med.
Om du fortfarande undrar varför detta är ett problem, lyssna på sången i länken en gång till.

Homosexualitet, sjukdom eller inte?

När ett hetrosexuellt par inte kan få barn på normalt sätt så beror det i allmänhet på att någonting inte fungerar som det ska. då får de som behandling för den sjukdomen assisterad befruktning. Detta torde inte vara särskilt kontroversiellt, fungerar det inte som det ska så ska man ha hjälp. Sjukvårdens hjälp för sjukdomstillstånd eller dålig funktion skall inte kosta något, utom möjligen patientavgift.
När lesbiska par inte kan få barn på naturligt sätt så beror det i allmänhet inte på att någonting i kroppen inte fungerar som det ska. Bägge två fungerar mest sannolikt precis som de ska biologiskt. Om ingen sjukdom föreligger så är man inte sjuk och då ska man ej heller ha sjukvård. Assisterad befruktning för lesbiska är alltså inte sjukvård då homosexualitet inte är en sjukdom. Följaktligen skall inte den allmänna sjukförsäkringen finansiera deras assisterade befruktning. Det må så vara att man inte väljer sin sexualitet eller vem man blir kär i, men det är ändå frågan om livsval och allmänna principer. Är det inte trasigt så lagar man det inte. Är det inte trasigt och man vill göra någonting som det aldrig var konstruerat för så får man finansiera de åtgärder som behövs för det själv.
http://www.aftonbladet.se/wendela/article13435580.ab
Eller anser kanske RFSL att Homosexualitet är en sjukdom? Om så, anser de inte att man snarare skall söka en bot för sjukdomen snarare än lindring för ett av symtomen (barnlösheten)?

Missförstå mig nu inte, jag är helt och hållet för att lesbiska ska kunna insemineras i Sverige, men jag tycker att de ska betala för det själva. Jag är för att Lesbiska som insemineras från anonym donator ska kunna ange sin partner som barnets andra förälder. Jag är för att ensamstående män eller bögpar ska kunna adoptera eller använda surrogatmammor, om de betalar kostnaderna själv.
Vad jag inte är för, är att det offentliga ska betala för sjukvård av personer som inte är sjuka.
Om det offentliga väljer att finansiera Lesbiskas assisterade befruktning så anser jag att det i jämställdhetens namn även skall finansiera nyttjande av Surrogatmamma och därtill kopplade juridiska processer för att jag som ensamlevande man skall kunna få de två barn som jag vill ha och självklart har rätt att ha.

sprithitler En i sanning udda bilspaning. ...

bild017 (MMS)

sprithitler En i sanning udda bilspaning. Nya varianten av saab 900 med toppola camper. Parkerad vid max kvarngärdet.


sprithitler Jag är ute på en liten hojtur....

bild016 (MMS)

sprithitler Jag är ute på en liten hojtur. På väg hem nu vid broarna på gysingevägen. Tandläkarbesöket gick bra och snart börjar jag jobba.


God tro finns tydligen kvar.

Nedanstående är kopierat från blockets nyhetstjänst.

[quote]

Amerikan behåller stulen bok

Världen 20 jul 14:37
Den man som nu äger en atlas från 1597, som har stulits från Kungliga biblioteket, KB, i Stockholm, säger att han inte är beredd att ta den förlust på 275.000 dollar som det innebär att lämna tillbaka boken, uppger svd.se.

Mannen är kritisk till KB, som inte har offentliggjort listor över de verk som stals från den anställda beryktade boktjuven, som senare tog sitt liv. Han menar att det delvis är KB:s fel att han inte visste att boken var stulen när han köpte den.

KB upptäckte stölderna 2004, men redan 2003 köpte amerikanen atlasen. Boktjuven hade sålt boken via det tyska auktionshuset Ketter Kunst redan i november 2002.

Juridisk expertis säger att den amerikanska köparen är den rättmätiga ägaren nu. Utbildningsdepartementet, som ansvarar för KB, har inga planer på att skjuta till pengar för att få hem atlasen. Det är upp till KB hur man vill använda sina anslag, säger man från Utbildningsdepartementets sida. [/quote]

Jag frestas att fråga om det inte är så att vi tagit bort begreppet god tro ur lagen.
Eller är det okej att köpa stöldgods bara det köps innan den rättmätige ägaren upptäcker att det är stulet?
Boken hör hemma i Kungliga biblioteket och skall givetvis återbördas dit.

Familj.

Vi hade lite släktmiddag i söndags med besök från Västerås och Stockholm. Mycket trevligt och god mat med stek och potatis och jordgubbstårta till efterrätt. Brorsonen Filemon var inte med då han var hos sina morföräldrar i Norrköping, så Rut fick spela förstafiolen helt på egen hand, mycket trevligt. Mina morföräldrar var av olika anledningar inte med vilket innebar att min tämligen dominante morfar inte dominerade vilket gav en helt annan social dynamik än vanligtoch inte minst innebar att mammas faster innehade åldershögsätet vid bordet.
Vi måste finna ursäkter att sammankalla familjen oftare.

Taxi igen

Taxi är som sagt en intressant bransch.fick mig en kort körning igår, kom sedan på att jag glömt flaggorna till bilen hemma (måste ju flagga på kronprinsessans födelsedag), så jag tar sikte hemåt, när jag är nästan hemma så piper det till och jag får en sjukresa, till Enköping och jag var inte ens på sjukhusområdet. Hämtar flaggorna och hämtar kunden. kör till Enköping. kommer tillbaks, står och snackar en stund med en kollega, så får han en hämtning vid psykakuten, vet inte till var, men det lät inte som att det var sjukresa, så förmodligen en körning inom stan. Fem minuter senare piper maskinen igen. Budkörning, Ultuna till djurgården, någon som hade glömt en väska. Det är inga fastpriser på längre budkörningar, det är miltaxa, 200 kronor per mil efter klockan arton, 74 kilometer gånger 200 kronor per mil, räkna själv. dock en aning högre moms än på personbefordranså för att motsvara en persontransport får man låtsas att det hamnade på ungefär 1250 kronor, vilket är rätt bra det också. Dessvärre ingen retur ifrån stockholm, men det blev en rätt bra kväll ändå, särskilt som jag passade på att luncha i stockholm med en kompis innan jag körde hemåt, det var trevligt.
Mindre kul var att växeln skickade på mig en hämtning knivsta när jag precis passerat knivstaavfarten. Det behövs någonstans att vända mellan Knivsta och Uppsala.

sprithitler dagens bilspaning. Tyvärr fick...

bild015 (MMS)

sprithitler dagens bilspaning. Tyvärr fick jag inte med den vita diton som kom efter.


Taxis vägar äro outgrundliga.

Taxi är en intressant Bransch. Det kan vända snabbt ibland.
Igårkväll så var det segt så segt. Vid tjugo äver ett så hade jag kört in drygt tolvhundra kronor. Att det trots allt var så mycket var till stor del tack vare att jag lämnat bud på körningar i gottsunda och Norby. Dricksen hade varit hygglig, den låg på ca 75 kronor. Dock sammantaget en riktigt dålig kväll. Så, klockan 01.22 börjar takskylten blinka där jag står utanför bilen och pratar med en kollega. Jag går givetvis och tackar ja till bokningen. Sjukresa, Akuten till Kungsholmen. Trevlig Kund och därmed riktigt trevlig resa. Drygt 1200 på taxametern, 100 kr i egenavgift eftersom det är sjukresa, hundra kronor i dricks, och han betalade med kort. Dricks på kort är ovanligt, dricks på kort vid egenavgiftsbetalning är nästan exempellöst. Man kan inte lämna dricks vid egenavgiftsbetalning med kort, så jag fick starta en ny körning på 0 kronor och slå in 100 kr i dricks på den så att han kunde lämna sin dricks.
På väg tillbaka väljer jag att ta en snabb sväng ner runt kasinot och framsidan av centralen för att se om där finns något gångskubb. Blir uppringd av växeln som undrar om jag kan ta en charter som precis landat, jag tackar ja och ögonblicket efter så får jag ett gångskubb till Solna. blir 160 kronor och 40 kronor i dricks.
På Charter ska vi hämta kunden 30 minuter efter att planet landat. På grund av min körning till Solna kommer jag in på teminal 5 40 minuter efter landning och hinner stå två minuter och vänta på kunderna som är trevliga, men inte dricksar ett öre. släpper dem i främre luthagen och konstaterar att knappt halv tang gas ändå är mycket mer än dagchauffören lämnade åt mig (han lämnade tre mils räckvidd i gas, vilket inte är mycket) så jag åker och parkerar i garaget. slår ut resan på precis över 3000 kronor och ca 330 kronor i timmen på taxametern. Inte en fantastisk kväll, men det vände på 145 minuter från en usel kväll till en helt godkänd kväll. 210-220 kronor i dricks på en 3000 kronors kväll är inte heller att förakta.

En till bilspaning.

Det har blivit mycket bilspaningar på sista tiden, men det är lätt hänt när man är mycket ute i trafiken.
Dagens bilspaning måste jag dock säga att är en av de coolare på länge. En Peugeot P4, alltså en fransk version av Mercedes Geländewagen och i det här fallet med kapell och fällbar vindruta, ganska fantastisk äventyrsbil alltså. Till den ett terrängsläp ombyggt till terränggående husvagn. Oerhört hög vill ha faktor.

Peugeot P4 med släp.

Dagens felparkering.

På väg hem inatt såg jag en av de mest spektakulärt felparkerade bilarna på ett tag. Jag stannade givetvis och förevigade det hela. Den lätt begagnade Land Rover Discoveryn stod när jag fotograferade den parkerad på Ringgatan mellan Götgatan och Sturegatan.
Varsågoda och njut. Inget blod eller andra tecken på personskador iaktogs på platsen.

Hjulspår upp på gräset mitt i Ringgatan.

Vänster sida av felparkerad Land Rover.

Felparkerad Land Rover, framifrån.


Samma felparkerade Discovery, nu från höger.

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0