Väl använda pengar...

Vad är statens kärnuppgifter?
I min mening är det att sköta rättsväsende, sjukvård, utbildning och försvar.
Av en skattekrona gick 2009 3 öre vardera till försvar respektive rättsväsende och 13 öre vardera till sjukvård och utbildning. därmed är alltså statens kärnuppgifter avklarade budgetmässigt. Men vart går resterande 68 öre av skattekronan?
Ja 14 öre går till "allmän offentlig förvaltning". Utöver byråkratierna inom de olika områdena går alltså 14% av statsbudgeten till byråkrati...
posten "socialt skydd" står för 41 öre. Där ingår sjukersättning och pensioner, men också socialbidrag och liknande.
Pensioner är viktiga saker och ett kontrakt mellan generationerna, men att 41% av våra skattepengar skall gå dit känns lite magstarkt, Vi finansierar väldigt många arbetslösa i Sverige samtidigt som vi köper undermåliga industriprodukter från ett Kina där löne, social, facklig och miljömässig dumping är metoden för dagen.
Det måste gå att överföra resurser från såväl 14% klumpen som 41% klumpen till att förbättra svensk skola och sjukvård och därigenom ge våra barn och våra sjuka en bättre framtid och nutid och till att ge stöd till svenska konsumentindustrier för att kompensera för de orättfärdiga fördelar ostasisatisk industri får genom sin dumpning av alla former av skyddsvärda faktorer och därigenom ge de som idag går arbetslösa ett värde och en framtidstro som de idag saknar, samtidigt som detta också verkar innovationsdrivande då innovationer uppstår på fabriksgolvet, inte framför TV:n med big Brother.

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Offentlig-sektor/Offentliga-sektorns-utgifter/

I en sal på lasarettet.

Lyssna på den här sången och kontemplera vad den avhandlar ett ögonblick innan du fortsätter läsa.Vi har alla hört sången förr, oftast i Maritza Horns tolkning, och vet hur hjärtknipande den är, men om man tänker ett par steg till och tänker på bakgrunden när den skrevs så är den än mer hjärtknipande.
Lasarettet ifråga var förmodligen ett Tuberkuloshospital, där man isolerade de tuberkulossjuka och sökte kurera dem så att de inte längre var smittsamma och så att de var friska nog att komma hem. Man hade dock inga effektiva metoder för detta kurerande, bara näringsrik mat, frisk luft och fromma förhoppningar. En anhörig på sanatoriet var praktiskt taget detsamma som en död anhörig.
Innan penicillinet kom i andra världskrigets spår var tuberkulos en av de största och mest fruktade dråparna här i landet.
Med disciplinerat nyttjande av penicillinet utrotade man TBC:n i Sverige och i större delen av den fria västvärlden.
Det var dock inte alla som nyttjade penicillinet lika disciplinerat.
Idag översvämmas Europa av antibiotikaresistent TBC. WHO räknar med 100 000 döda i europa inom fem år om man inte vidtar effektiva åtgärder.
Vi är på väg att få tillbaks en folkdödare som vi en gång besegrat, men den här gången står vi utan de vapen vi en gång vann segern med.
Om du fortfarande undrar varför detta är ett problem, lyssna på sången i länken en gång till.

RSS 2.0