95 procent av torskarna borta.

Jag läste på DNs löpsedel idag att 95 procent av torskarna färsvunnit.
Låter väl bra, torde innebära att sexköpslagen haft effekt.
Dessvärre är det inte så, det är fisken man pratar om.
Med anledning av detta är mitt anspråkslösa förslag att vi inför totalförbud för garn och trålfiske i svensk ekonomisk zon i tre år, betala sveriges yrkesfiskare för att se över sina båtar och tillåt dem att ta ut båtarna med turister på fiskesafari med handredskap.
Båtar som trots förbudet ertappas på svenskt vatten med redskap i sjön får första gången sina redskap och sin fångst förverkade, fångsten säljs på svenska marknaden till förmån för marinbiologisk forskning och redskapen förstörs.
Vid andra överträdelsen ges besättningen tre minuter att lämna fartyget innan det sänks.

Denna metod skulle vara rätt billig att genomföra och skulle ge fisken en rimlig chans till föryngring på svenska vatten, en föryngring som skulle spilla över till angränsande områden.
Med rimliga begränsningar när fisket återupptas skulle vi få en långvarigt stärkt tillgång på fisk.

RSS 2.0