polisen måste reformeras!

Den senaste polisreformen verkar vara the gift that jeep om giving, nu senast en 20 åring med Downs syndrom som sköts till döds av ett flertal tämligen nyblivna poliser. Att en sån stor enhet poliser uteslutande består av ungdomar år ett tecken på att något är fel. Så som polisen är uppbyggd idag finns det få vettiga karriärsvägar  och liten möjlighet till löneutveckling i yttre tjänst så många söker sig snabbt till inre tjänst, en incitamentsdriven utveckling, incitamenten måste ändras så att bra folk stannar i yttre tjänst. Mitt förslag är att ingen inre tjänst skall kunna ge mer än 80% av lönen för en yttre tjänst med samma antal tjänsteår, innan ob  och övertid.
Man har svårt att rekrytera bra personal. Det åtgärdas på flera sätt, dels enligt ovan, dels enligt följande och även på andra sätt, såsom riktade insatser mot poliserna lämnat yrket.
Idag har man sänkt minimiålder, fyskrav och begåvningskrav  för antagning till polisutbildning, samtidigt som man under lång tid akademiserat polisskolan.
Mitt förslag är att man går åt andra hållet. Gör utbildningen tvåårig och mer praktiskt inriktad med möjlighet till betald vidareutbildning efter fem, sju och tio år i yrket.
Gör utbildningen avlönad.
Höj lägsta ålder till 23, återställ fyskraven, inför uniformsgym på alla centralorter i landet där man gratis får träna med poliser, brandmän eller militärer fem dagar i veckan tills man är i form att söka till uniformsyrke. Höj begåvningskraven  till en sexa igen, eller rentav till en sjua.

Idag tappar man många poliser på grund av arbetsköparmonopolet. Vill man vara polis i Sverige finns det bara en arbetsköpare och den vet om det och beter sig som ett as mot sina anställda. Vi ser dålig löneutveckling, vi ser en tystnadskultur  av rädsla för repressalier  och vi ser en myndighet som driver bort sina anställda, såsom en ytlig bekant till mig som bor på en ort med polkagrisar och pendlar flera mil till arbetet, han får ej byta stationeringsort till sin hemort då det skulle innebära polisbrist där han nu är stationerad. Detta får honom att övervägs att byta yrke varvid det blir polisbrist på bägge orterna.
Jag vill föreslå att man organiserar polisen i en myndighet i varje kommun, förstärkta  av en länspolis  och understödda av några riksenheter. På så vis måste varje polismyndighet se till att vara en attraktiv arbetsköpare för att konkurrera om bra poliser, samtidigt som respektive nivå, kommun, län och riks kan välja att bedriva egen utredning av Samma brott och därmed motverka effekter av nepotism, inkompetens eller intressekonflikter på de andra nivåerna.

Bara en enkel droskkusks tankar.


hyrcyklar

De senaste dagarna har Uppsalas gator översvämmats av gröna cyklar, hyrcyklar. 

De är kopplade till en app och tar upp plats i cykelställ över hela staden,  plats som de knappast ersätter cykelställens ägare för. 
På typiskt kinesiskt vis så utövar de imperialistisk kolonialisering av stadsrummet. Ja för tydligen är det kineser som ligger bakom eländet. Missprydande, med ett namn som skall ge positiva eu konnotationer, för de som tycker att EU är något positivt, och kopplat till en app som då det är ett kinesiskt företag lär skicka samlad information om användarna till den kinesiska diktaturen. 
Varför lär vi oss aldrig? 

Behövs verkligen hastighetskontroller?

Trafikverket och polisen har en pågående kartläggning av hur fort Sveriges bilister kör. Man har 1600 mätpunkter vilka allihop är konstant aktiva med att mäta bilarnas hastighet och fler blir det.
Enligt polisen sker 28-42 miljoner av 1,4 miljarder årliga passager i högre fart än skyltad. Vad blir det? 2-3%?
När den mest omfattande mätning man har av trafikanternas hastigheter ger vid handen att under 3% kör över fartgränsen (och ännu färre kör för fort, för inte alla fartgränser är motiverade, inte hela tiden i alla fall, jämför 70 på almungevägen i morgonrusningen i halka och dimma i januari med 70 på samma väg en ljus torr vacker Julinatt utan annan trafik.
När vår största undersökning och med de mest påhostade instrumenten ger vid handen en så hög laglydnad, är det inte då dags att avveckla fartkamerorna med tanke på deras förödande inverkan på den personliga integriteten och att flytta polisens fokus från trafiken till sådant som narkotikahandel, våldtäkter, trafficing med mera?

Källa: https://teknikensvarld.se/mindre-an-en-procent-av-alla-fortkorare-aker-dit/

Slå först, slå hårt, slå en gång.

I USA tycker vapenhatarna om att hävda att beväpnade privatpersoner sällan eller aldrig stoppar en masskjutning.
Det har de rätt i, för när beväpnade privatpersoner är på plats vid vad som avses bli en masskjutning får de i allmänhet stopp på gärningsmannen innan han hunnit skjuta särskilt många. Om de inte oskadliggör honom eller får honom att ge upp så binder de honom i alla fall i eldstrid så att han blir mindre effektiv i sitt dödande och oskyldiga kan fly.
När det är en masskjutning och polisen stoppar den så har allt för ofta gärningsmannen hunnit skjuta sig trött innan polisen är på plats.
Vi ser alltså att ett snabbt och resolut ingripande får stopp på masskjutningar innan de blivit förstasidesstoff, därmed kan man säga att väpnade civila sällan eller aldrig sätter stopp för en masskjutning.

På samma sätt vill jag ge ohederliga politiker skäl att säga "Brandflygplanen var en felinvestering, de släcker ju inga storbränder som den i västmanland 2014 eller de vi hade sommaren 2018!"
Jag brukar kalla mig för Overkillombudsman och många skulle kalla detta förslag för overkill, många KOMMER att kalla detta förslag för overkill, men vet ni vad? Det bjuder jag på!
Jag föreslår att vi köper in inte två, men fyra brandbekämpningsflyg, ta de kanadensiska, duger de för kanada med enorma barrskogar så duger de för oss med enorma barrskogar, förse dem med de modifieringar vi föreslog på nittiotalet och eventuella andra relevanta modifieringar. Se till att de utöver vatten har tankar för släckkemikalier att blanda in i vattnet, i desperata lägen eller vid speciella bränder kan det göra stor nytta och i vanliga fall så kan vi kosta på oss ett par hundra kilo onödig vikt.
Placera dessa plan med besättningar ett i norra norrland, ett i södra norrland, ett i Svealand och ett i Götaland. Gör dem sjöräddningsoperativa såväl som sjöbevakningsoperativa. förse dem med kameror som kan länka bild och film till civila ledningscentraler såväl som till tull, kustbevakning och militär. Rotera plan med besättningar mellan de fyra stationeringsorterna så att de blir bekanta med hela riket och alla regionala resurser för de fall då vi måste kraftsamla.
Sätt sedan in dem direkt. De här planen skall inte pensioneras på ålder, de skall pensioneras på flygtimmar och det skall de göra förhållandevis snabbt.
Så fort det larmas om en skogs eller markbrand i deras område så skall planet upp. Det skall bli en tävling mellan brandflyg och räddningstjänst om att vara på plats först och påbörja bekämpning eller rentav ensam bekämpa en brand. Sätt in dem mot brand i fastigheter också. lite mer precisionsjobb i att vattenbomba en villa och inte slå sönder taket på grannvillorna, men det lär sig nog piloterna
Med denna resurs och insatt på detta vis kommer vi att få rockstjärnepiloter, men förmodligen inga riktigt stora skogsbränder då de släcks innan de tagit fart. Men en brand måste släckas snabbt och resolut. Det är därför vi måste ha flygplan vars doktrin är just snabbt och resolut. vad gäller brandsläckning finns inget sådant som för mycket overkill!

Det är möjligt att planen inte strikt krona för krona kommer att löna sig räknat i pengar från försäkringsbolagen för insatserna, men samhällsekonomiskt kommer de att löna sig.
Symbolpolitiskt kommer de att löna sig.
I människoliv kommer de att löna sig, i år har en brandman dött i skogsbrandsinsats. 2014 dog en skogsarbetare under brandens inledningsfas.
I trygghetskänsla hos skogsägare, inte sällan privata skogsbönder, hos brandmän, hos skogsarbetare och hos allmänheten kommer de att löna sig.

Slå först, slå hårt, slå en gång! Köp och driftsätt fyra brandbekämpningsplan och sätt in dem mot precis allt!

Och koppla alltid ihop dem med rakel till räddningstjänst och polis på orten dit de skickas för att släcka så att man kan få igång ett samtal, ett samarbete och en tävling mellan dem och personalen på marken!

Vad händer när 3D-skrivarna utvecklas?

Jag funderar, vad händer emd vapenlagen när den här teknologin kommer i 3D-skrivare i konsumentledet? https://www.nyteknik.se/innovation/supermetallen-far-form-i-3d-skrivare-6880921
När en 3D-skrivare kapabel at skriva ut en fungerande modern automatpistol, eller en fungerande omodern tec-9 med automatläge, går att köpa för 30 000 och materialet till en pistol för en tusenlapp. vad händer med vapenlagen då?

Nuvarande bruksbilen

Jag köpte mig en ny bruksbil i januari, en citroen c5 break (kombi). En gammal rackare, uttagen 2001.
En fantastisk bil att köra, något av det mest komfortabla jag kört. Jag skjutsade en god vän till virserum i lördags för att köpa bil till honom. Blev över 90 mil den dagen helt utan att bli trött eller sliten.
Jag tänkte att den skulle få gå fram till besiktning, så besiktade jag den i fredags, fyra ganska enkla tvåor, så den får nog förnyat förtroende. 
Hur ser den ut då?
Såhär!Kan solceller rädda världen?

För några veckor sedan pratade man om den globala uppvärmningen i p1.
Man pratade om hur man kunde motverka den och diskuterade då hur man skulle kunna göra. Någon föreslog att man skulle använda speglar för att reflektera solen som ersättning för smältande isar. Vetenskapsmannen i studion menade att vi sån skulle behöva täcka fyra promille av jordens landyta med speglar, vart fjärde år eller så.
Men, de menade också att om vi istället täckte två promille av jordens landyta med solceller så skulle det motsvara vår konsumtion av fossila bränslen i energi och därmed göra det möjligt för oss att sluta tillföra fossil koldioxid till atmosfären.
Detta låter förstås som ett fullständigt orealistiskt projekt, men är det det?
Jag googlade snabbt efter pris på solcellsanläggningar till konsumentledet. 
En hög approximation gav vid handen att en nätansluten solcellsanläggning skulle kosta 3000kronor per kvadratmeter. En låg approximation gav 1000kronor, jag misstänker att även den låga siffran är högre än den verkliga siffran. När man sedan jämför dessa siffror med världens samlade bnp så får jag investeringen till att hamna i spannet 50-150% av vår globala BNP.
Många länder har en statsskuld på 100% av sin bnp eller mer, pengar oftast lagda på konsumtion snarare ån investeringar, många av oss lånar många årslöner för att köpa en bostad. Så lån och projekt i den storleken på individuell eller nationell skala är inget okänt. Borde vi låta det vara omöjligt att genomföra dem på global skala?

Jag har räknat på överslagsnivå, gör gärna en bättre beräkning och redovisa här så får vi se om jag har rätt, föreslå sedan hur vi skall få ut iden till de som bestämmer.

brudnäbberiet.

Sitter och har småtråkigt på jobbet och slölyssnar på Lantzkampen i p1 när de nämner att ordet brudnäbberiet inte förekommer hos Google.  Jag tänkte i all anspråkslöshet åtgärda det

Påverka i det personliga mötet.

Jag hade nöjet att få skjutsa en ung officer i taxin för en tid sedan. Hon var på väg till en fest och vi pratade om lite allt möjligt. Strax innan jag släppte av henne gav jag henne en uppgift, att ta jägarexamen och köpa en halvautomat i kaliber .308 med ett bra rödpunktssikte. Hon såg väldigt frågande ut först, men så såg man hur kugghjulen rörde på sig bakom de vackra blå ögonen och hon utbrast " jag har aldrig tänkt på det tidigare! Det är ju skitsmart! Det ska jag ta upp med alla mina kollegor!" Hon tackade med uppenbart uppriktig känsla för tipset innan hon gick in på festen. Med lite tur stärktes rikets försvarsförmåga en liten aning genom det samtalet. Samma uppmaning vill jag rikta även till dig. Ta jägarexamen och köp en halvautomat i lämplig kaliber, förslagsvis .308 eller 5.56

Ludde

För tre eller fyra år sedan köpte jag mig en dammsugarrobot, en iRobot Roomba 555. Om jag minns rätt så kostade den 3500 kr.
Ett av de bästa köpen en ungkarl kan göra!
Roboten döptes snart till Ludde och har sedan dess gjort ett mycket bra jobb med att hålla min ungkarlslya betydligt mindre dammig än tidigare.
Man får tömma sopbehållaren på den då och då och hålla ett öga så att den inte fastnat någonstans, men i övrigt är den ganska självgående.
Den har haft ett problem under de år jag haft den och det var att borstmodulen gav upp (ett ganska allvarligt problem, med trasig borstmodul tar den inte upp damm/skräp). Jag är inte typen som nyttjar garantin i normalfallet, det känns alltid som att det nog i grunden är mitt fel om något går sönder. Ny borstmodul kostade några hundralappar från robotshopen och tog mig mindre än en timme (snarare 15-30 minuter) att byta. Andra som haft samma problem har fått ny borstmodul på garantin.
Ludde går huvudsakligen slumpmässigt, men tar nya beslut 26 gånger per sekund om jag minns rätt om hur den skall agera i ögonblicket.
Man vill inte ha plastpåsar eller annat på golvet som kan sno in sig i borstarna och ställa till bekymmer och han klarar inte av trösklarna hos mig, så om jag inte är hemma och kan höra när han kör fast så stänger jag dörrarna.

Ludde har alltså sina begränsningar och om du dammsuger fyra gånger i veckan och inte störs av det så kommer du inte att bli nöjd med en roomba. Om du däremot gärna avstår tre av de fyra dammsugningarna och gör en ordentlig dammsugning per vecka istället så kommer en Roomba att spara dig mycket tid.
Om du är ungkarl som dammsuger en gång per månad eller en gång per kvartal så kommer en Roomba som du utan att lida ber att dammsuga en gång per vecka, eller flera gånger per vecka rentav så kommer en Roomba att ge dig, liksom mig, ett mycket mer välstädat hem!
Än en gång, en roomba är bland det bästa en ungkarl kan köpa och jag vill nog påstå att den nästan är oundgänglig i varje hushåll.

Fumble After Dark

Sveriges största Geocaching Event heter Fumble After Dark, Det gick av stapeln i Lördags i Örebro.
Det blev kul Caching, räknar jag in Eventcacher (vilka bokförs den dag man loggar dem (söndagen för min del) snarare än när man hittar dem) och delcacherna i eventscacherna (vilka i praktiken mer är som multisar, där bara finalen är loggbar online) så blev det över fyrtio cacher loggade, i praktiken dock 30 skrivna för dagen. Två för mig nya cachetyper, nämligen Mega Event och Webcam cache.
Åkte hemifrån kvart över sju på morgonen, hemma igen tio i ett på natten. En hel del caching under dagen, en del kvalitetscaching.
Man kan ha det sämre.

nytt inlägg på medborgarrätt.

Jag har gjort ett nytt inlägg på medborgarratt.blogg.se. Detta om Bryssels senaste runda totalitarism.

The Martian

Gick på bio ikväll, såg the Martian i 3D och lyckades välta ut en tredjedels skål popcorn över mitt sällskap. Skojig, men inte särskilt djup, film med det förutsägbara budskapet "ge aldrig upp". Ska du bara se en film i år så hoppas jag att du redan har sett Terminator, Genisys. Ska du bara se två filmer i år så hoppas jag att du ser fram emot Star Wars episod 7 lika mycket som jag gör. Men ska du se fem filmer i år så antar jag att du också gillade Minions och ser fram emot nya bond rullen och dessutom kan jag då rekommendera att du ser the Martian.
Men en liten fundering, vore det inte läge för USA att låsa in Matt Damon i någon skrubb någonstans så att de inte behöver rädda honom för enorma insatser i pengar och människoliv hela tiden?

Transportstyrelsen utgör en fara för nollvisionen.

I flygvapnet hade man under delar av kalla kriget rent förskräckande dödstal. Detta kom man till rätta med när man från chefsnivå införde en kultur av förlåtelse och transparens istället för av straff och rädsla. När något inträffat så redde man ut vad som inträffat och drog lärdom av det, så gör man än idag. Under femtiotalet dog i genomsnitt 21 flygvapenpiloter per år. Numera är det under två, sannolikt under en. Detta är en följd av en kultur där man inte straffar om det inte finns starka skäl, men där såväl organisation som individ försöker att lära sig av det inträffade.
 
 
Läs länken här ovan. Jag känner till ett par fall där polisuppmanat föraren att skylla på djur, i det ena fallet rådjur och i det andra fallet vildsvin. I fall rådjur så höll sig föraren till sanningen, han förlorade körkortet i tre månader och fick böter för vårdslöshet i trafik som tack för ärligheten. I fall Vildsvin så lydde föraren uppmaningen, han fick behålla körkortet, fick inga böter och fick hjälp av viltskadeföreningen med självrisken som belöning för att lyda uppmaningen att ljuga. Transportstyrelsen har idag en trafikfarlig straffande mentalitet. Missförstå mig inte nu. Har du kört obältad, kört med trasig baklykta, inte stannat vid stoppskylt etc så skall du givetvis ha ditt straff. Det straffet delar polisen ut i form av ordningsbot, en ordningsbot som du har rätt att vägra skriva under och istället få händelsen prövad i rätten. Dessa böter handlar om i allmänhet upp till 2800 kronor eller så, om det inte är fartböter. Om vi översätter det i dagsböter så är 2800 kr 48 dagsböter för den lågavlönade vars dagsbot är 50 kronor. För den välavlönade är det kanske 6-10 dagsböter. Men i och med boten så är straffet klart och saken utagerad. Skulle man tro. För efter några månader kommer ett brev från transportstyrelsen, "vi tänker ompröva ditt körkortsinnehav på grund av att du för länge sedan var ouppmärksam i ett ögonblick, något du om du inte är helt korkad redan lärt dig av och som du helt uppenbart inte har upprepat sedan dess. Förklara nu varför vi inte skall ta ditt körkort i två månader". Med vetskap om detta beteende hos transportstyrelsen så är det inte konstigt att poliser ber förare att ljuga om vad som har hänt, eller att räddningstjänsten säger till polisen att inte komma ut till en olycksplats, för "man kan hantera händelsen själva" i själva verket handlar det om att man inte tycker att oskicklighet i lastpositionering skall vara skäl för körkortsindragning. Denna kultur av körkortsindragning har ingenting med säkerhet att göra, man hävdar att man drar in körkort för att skydda övriga trafikanter, det kan vara korrekt i fallet med föraren som kört 180 i tre mil på motorvägen i pendlingstrafiken, eller föraren som kör grovt vårdslöst igenom staden och inte stannar på polismans tecken, och då särskilt när polismannen rycker kortet på plats, när man tar någon för rattfylleri så är det självklart att körkortet skall dras in om det inte finns synnerliga skäl att inte dra in det. Men när det handlar om att man drar in körkort för otur, eller en enstaka klantighet och då gör det tre månader efter händelsen som föranleder indragningen så har det inte med trafiksäkerhet eller skydd av allmänheten att göra, det handlar om straff, vad man än kallar det. Transportstyrelsen skall dock inte syssla med straff, detta av två skäl, för det första så har de intekompetensen och mandatet att strafa och för det andra så har polis eller domstol redan utdömt straff innan körkortsindragningen sker och då blir det dubbelbestraffning, vilket är förbjudet. Det är dessutom ur en trafiksäkerhetssynpunkt kontraproduktivt då det innebär att förare som varit inblandade i olyckor kommer att söka undvika att polis kommer till platsen, att räddningstjänst kommer att söka undvika att polis kommer till platsen, att förare avviker från olycksplatser (vilket är smitning och givetvis skall bestraffas, rentav med körkortsindragning då det handlar om ett avsiktligt brott mot det mest grundläggande av ansvar i trafiken) och inte minst att olyckor inte rapporteras korrekt till transportstyrelsen, att en person somnar bakom ratten för att vägen är så otroligt monoton och det inte finns några rastplatser rapporteras som viltolycka, vilket åtgärdas inte med rastplatser, utan med viltstängsel och ökat jakttryck. Skall vi komma i mål med nollvisionen så måste transportstyrelsen lära sig att inte dra in körkort annat än för grova trafikbrott, eller många återkommande trafikförseelser under det senaste löpande året. Annars kommer Polis, räddningstjänst och enskilda förare att fortsätta fuska för att rädda egna och andras körkort och då kommer inte transportstyrelsen, polisen och trafikverket att få in den information som behövs för att göra trafiken säkrare. Körkortsindragning skall ske vid uppsåt (och då inte oaktsamhetsuppsåt), vid grova trafikbrott, eller vid upprepade förseelser som inte är ringa. Körkortsindragning skall ske om det finns synnerliga skäl att dra in körkortet, inte ske tvångsmässigt, långt efter förseelsen och med krav på synnerliga skäl för att inte dra in det.

Var inte ond, var inte antipirat!

Har ni tänkt på att Henrik Pontén stödjer sexuella övergrepp mot barn? Genom att jaga fildelare tvingar han dem att utveckla teknologi för att ligga steget före polisen och den så kallade rättighetsalliansen. Denna teknologi nyttjar givetvis de som begår övergrepp på barn, filmar dessa och sprider filmerna, barnporrnätverken. Ingen person med en IQ över 90 eller en utbildning över avbrutet högstadium kan undgå att inse detta, varför Henrik Pontén och rättighetsalliansen med öppna ögon och alltså avsiktligt eller av likgiltighetsuppsåt stöder barnporrbrott och sexuella övergrepp på barn. Om DU inte stöder sexuella övergrepp på barn så uppvakta riksdagen för att legalisera all fildelning av material som ej är olagligt att inneha. För att inte stödja barnpornografi och sexuella övergrepp på barn måste Sverige legalisera fildelning och införa en kassettavgift på 50 kronor per månad för bredband, intäkterna från denna fördelas till upphovsrättsinnehavarna för det delade materialet utifrån fildelningsstatistiken för Sverige sedan man rensat denna från fildelningsbotar som söker föra upp storbolagens material i statistiken. Pengarna för material där upphovsrätten gått ut samt där upphovsrättsinnehavaren är okänd går till fonder för respektive typ av material ur vilka ny produktion, forskning med mera stimuleras/finansieras. Detta kommer att göra att den teknikdrivning som Pontén står för kommer att dämpas så att polisen kan krossa barnporrnätverken, att upphovsmännen får större del av kakan och mellanhänderna mindre, att vi får effektivare distributionsvägar för elektroniskt material och att polisiära resurser kan frigöras till vettigare saker. Bidra inte till sexuella övergrepp mot barn! Legalisera fildelningen! 

kärnkraft, växthusgasutsläpp, död landsbygd, välj minst en.

Nu regeringsförhandlas det för fullt och miljöpartister från hipstersöder som undrar varför man ska ha lantbrukare, jägare och fiskare när man kan köpa maten på Ica och varför man ska ha bil när det ju bara är 200 meter till tunnelbanan ska vara delaktiga i att planera vår energiförsörjning.
Jag tänkte komma med lite vägledning till dessa.
i sverige har vi drygt fyra miljoner personbilar i trafik, dessa kör i snitt strax under femtonhundra mil per år, då antalet bilar är en bit över fyra miljoner så avrundar vi till fyra miljoner bilar och femtonhundra mil.
En snål elbil rullar på en kilowattimme per mil.
Om vi imprgon skulle ersätta alla personbilar med elbilar skulle vi få en konsumtion om 1500 kwh per bil och år gånger 4 000 000 bilar för 6 Twh per år. 6 Twh per år är nästan dubbelt så mycket som Forsmarksverkens elproduktion.
För en utbyggnad av kärnkraften med motsvarande dubbla forsmarksverken kan vi alltså teoretiskt sett eliminera personbilarnas klimatpåverkan, samtidigt som den svenske medborgaren behåller sin rörelsefrihet.
Nu är det inte praktiskt att över en natt ersätta den svenska vagnsparken med elbilar, dels uppgår inte årsproduktionen av elbilar till fyra miljoner och dels är medellivslängden för bilar i Sverige sjutton år. vidare är det inte i alla applikationer lämpligt med elbilar och dessutom är batterier resurskrävande, inte minst i form av dyra och sällsynta metaller.
Vill vi eliminera vår vagnsparks klimatpåverkan så krävs alltså rimligen klimatneutrala bränslen som kan användas i befintliga fordon. Dessa kan åstadkommas på flera sätt. Vi kan odla energigrödor av olika slag, men då tar vi odlingsmark i anspråk som istället kunde användas till att försörja jordens växande och hungrande befolkning, om vi så skulle ta all vår odlingsmark i anspråk skulle det ändå knappast täcka vår drivmedelskonsumtion.
Vi kan också ta skogs och jordbruksavfall och skapa syntetiska drivmedel ur dessa, detta är en bra ide och bör givetvis implementeras, men även detta täcker bara en del av våra behov, eller i alla fall av det vi vill köra.
Återstår att skapa bensin och diesel "ur intet". När du bränner bensin eller diesel frigör du energi, koldioxid och vatten. denna process kan reverseras. Fotosyntesen gör det med 1-2% verkningsgrad, vad teknologin kan göra det med för verkningsgrad vet jag inte, men om vi tänker oss att en bil drar en liter bensin per mil, att en liter bensin innehåller 9 kwh energi och att processen att ur luftens koldioxid (eller ur koldioxid från röken från ett värmeverk) och vatten skapa syntetisk bensin har en verkningsgrad på 50% skulle det dra 108 twh per år att skapa syntetisk bensin nog för hela dagens bilpark.
Nu kommer inte hela dagens vagnpark att vara kvar om tio år vilket väl får ses som minimiperiod från initiativ till ny kärnreaktor tills den börjar leverera el, ej heller kommer all syntetisk bensin att komma ur koldioxid och vatten.
Jag vill påstå att om vi målmedvetet jobbar på att ta tillvara vad vi kan av avfall som kan omvandlas till drivmedel, byter ut många bilar mot elbilar, bygger om samhället så att bilen i större grad kan nyttjas till nöjen och mindre till pendling och annat dumbruk, samt ersätter tunga fordon med eldrivna diton (kommersiella fordon har kortare livscykler och mot företag kan man nyttja en högre grad av tvång) i hög grad samtidigt som man återinför lager på fabriker och butiker så att dagens just in time trafik med lastbil kan ersättas med planerade tågtransporter så kan vi klara att behålla dagens levnadsstandard och individens rörelsefrihet på dagens nivå med ett tillskott på så lite som tjugo nya kärnreaktorer samt ersättande av dagens tolv (barsebäcks två reaktorer skall givetvis ersättas samt minst två nya byggas). anlägger vi dessutom nya höghastighetsjärnvägar kan vi avveckla det mesta av inrikesflyget samtidigt som vi kan avveckla snabbtågen på befintliga järnvägar och på så vis öka kapaciteten på dessa.

Alltså, för att nå kli,atmålen, bygg ut svensk kärnkraft till ca 30 fissionsreaktorer samt satsa på kommersiell drift av breedreaktorer, transmutationsacceleratorer, toriumreaktorer samt fusionskraft.

Jul. 14, 2014


Exit X2000!

X2000, eller SJ2000 som man tydligen döpt om dem till är enlog min mening inte bra för Sverige.
Det är fantastisk tåg, det är inget snack om den saken, men de är gjorda för att gå snabbt och snabba tåg har inte vi någon glädje av på våra befintliga järnvägar, de är faktiskt till mer skada än nytta.
Energin ökar med kvadraten på hastighetsökningen, det innebär att om man ökar hastigheten från 100 till 200km/h så ökar man energin fyra gånger.
Denna ökning i energi hos tåget innebär att man måste ha störrre säkerhetszoner runttåget.
Om säkerhetszonen behöver ökas i proportion till energiökningen så innebär det att säkerhetszonen för ett X2000 i 200 km/här fyra gånger så stor som för ett jämförbart tåg i 100km/h. Det innebär rimligen att vi kan ha en fjärdedel så många tåg på banan samtidigt, inte bra för kapaciteten.
En fyra gånger så hög energi innebär rimligen också ett kraftigare slitage på spår, växlar, kontaktledningar med mera.
alltså, X2000 minskar kapaciteten på våra järnvägar och ökar slitaget. avskaffa dem och andra snabba tåg på våra befintliga banor. sätt en rimlig ganska låg hastighet på dem och bygg ett nytt bansystem för enbart snabbtåg, men då för riktiga snabbtåg som kan konkurrera ut inrikesflyget med korta restider.

Behovspröva innehav av motorfordon.

Jag tänkte komma med ett litet förslag för att komma tillrätta med parkeringsproblematik, trafikolyckor, trängsel på våra vägar, växthusgasutsläpp, peak oil och dålig folkhälsa. Behovspröva innehav av motorfordon. Idag kan vem som helst köpa en bil, motorcykel, moped, lastbil, buss, grävmaskin eller vad hon vill, helt utan inskränkningar. Har hon sedan rätt förarbevis får hon använda denna maskin helt efter eget huvud så länge hon följer ett minimum av lagar. Detta är givetvis inte bra. Det innebär ett resursslöseri då dessa maskiner tar stor plats, kräver stora insatser i råvaror för sin tillverkning och kräver stora insatser i underhåll och uppställningsplatser, detta redan innan de används en enda gång. När de används bidrar de till miljöförstöring, vägslitage ökade risker för olyckor på våra vägar, sämre fysisk form hos de som använder dem, etc, m.m. Det är givetvis absurt att mannen eller kvinnan på gatan skall anförtros med ett fritt val att som hon vill äga och nyttja dessa oerhört kraftfulla redskap. Därför bör man behovspröva innehav av motorfordon. Då uppkommer frågan, vad är behov? Är resor till sommarstugan behov? Givetvis inte, man kan åka buss till närmaste hållplats och sedan gå, cykla eller åka taxi. Ligger sommarstugan väldigt avlägset till kan man söka tillstånd att hyra en bil för kortaste resväg dit och kortaste resväg därifrån. Är resor till Fjällen ett behov? Givetvis inte, det går tåg och/eller buss till de allra flesta skidorter, sedan kan kan gå eller åka taxi till hotellet eller den hyrda stugan. Är resor för att besöka släktingar på annan ort ett behov? Givetvis inte, det går bussar och tåg. Men resor till arbetet då? Är de behov? Det kan de vara, beroende på vad du arbetar med, vad din partner arbetar med och var ni bor. Är du till exempel gift med en bonde så kan ni inte på ett rimligt vis flytta närmare din arbetsplats och då kan innehav av lämplig bil för resor till och från arbetet medges, i dagens läge sannolikt en Smart, en Twizy eller en Eco Up. I allmänhet skall tillstånd för motorfordonsinnehav för resor till och från arbetet dock ej ges då du istället kan flytta närmare arbetsplatsen, närmare kollektivtrafik eller byta arbete. Men jag behöver en bil för att veckohandla! Det behöver du inte alls, du kan använda lastcykel, cykelkärra, åka taxi, eller beställa varorna för hemkörning med Butikens budbil eller springchas enligt deras leveransschema för din stadsdel, eller så kan du ta inköpen på bussen. För familjer med en eller flera personer med funktionshinder kan, beroende på funktionshindrets art och familjens förutsättningar i övrigt, tillstånd att inneha bil medges, givetvis då med begränsningar för när och hur bilen får nyttjas. Om du kan styrka legitimt behov av bil kan du få tidsbegränsat tillstånd för bilinnehav på tre år åt gången, under förutsättning att du kan visa att du har tillgång till parkering vid hemmet och vid den verksamhet som du har tillstånd att nyttja bilen för att ta dig till. Tillstånd att inneha motorcykel skall givetvis endast ges i undantagsfall och då i allmänhet till företag såsom Budfirmor, parkeringsbevakningsbolag och liknande. Tillstånd för innehav av bil, motorcykel eller motorbåt kan även medges för de som tävlar och kan antas ha möjlighet att tävla på SM-nivå i sin sport. Sådant tillstånd skall tidsbegränsas till fem år varpå det får sökas på nytt, tillståndet gäller endast för tävling, träning på avsedd bana samt transport kortaste väg till och från träning eller tävling. Tillstånd förutsätter rekommendation från godkänd förening verksam i sporten. Tillstånd att inneha fordon kan även ges för samlarändamål. fordonet ifråga får då ej användas i trafik, det skall passa in i din angivna samlingsinrikting och du skall inneha en ändamålsenlig förvaringsplats för det där det inte riskerar att hamna i obehörigs händer. Tillstånd skall sökas för varje fordon du önskar köpa till din samling. Ett fordon som innehas med tillstånd för ett ändamål får ej nyttjas till annat än tillståndsgivet ändamål. Med dessa rimliga regler vilka innebär minimalt intrång i individens självstyre kan vi komma tillrätta med en mycket stor del av de problem som trafiken innebär

kan någon förklara?

Jag kan förstås vara felunderrättad, men det har,sagts mig att när man beräknar vägslitage utifrån trafikintensitet ochvpkaneras vägunderhåll så tar man inte över huvud taget med personbilar och motorcyklar i beräkningarna då dessa sammantaget står för en så marginell andel av slitaget jämfört med den tunga trafiken.
vad jag inte får ihop med den utsagon är somligas påstående att dubbdäck på personbilar sliter ut vägbeläggningen i förtid. kan någon förklara hur detta håller ihop?

RSS 2.0