Polisstaten slår till igen.

Läser i aftonbladet om Jonny Forsberg ifrån Årjäng som på en så kallad trefältsväg gasar på för att släppa fram en ambulans under utryckning. Så fort vägen breddas håller han åt höger och saktar ner till skyltad hastighet, varvid en polis som befunnit sig bakom ambulansen stoppar honom för fortkörning och tar körkortet av honom. Såsom jourhavande tyckare måste jag säga att detta är ett barockt beteende av polismannen, om en ambulans med blåljus och siren hinner upp dig så måste det vara rimligt att förutsätta att det råder nöd, blåljus, sirener och hastighetsöverträdelse används inte av ambulans annars.i det läget är varje sekund viktig, skillnaden mellan sjuttio och 103 kilometer i timmen i en dryg kilometer är många viktiga sekunder vid en svår blödning ett andningsstopp eller ett hjärtstillestånd. I den här situationen borde polismannen ha stoppat Jonny och tackat för föredömlig körning, inte bötfällt och tagit körkortet av honom.
Det är dags att man börjar arbeta med värdegrunden hos vår poliskår, deras uppgift måste vara att bidra till vårt samhälles smidiga väloljade funktion, inte att trakassera den gode familjefadern.

Hyfsad lördag.

6361 kronor på taxametern och 465kronor i dricks på elva timmar och femtiofem minuter varav en kvart var rast.

Polisen stänger E4.

Igår vid sju på kvällen såg jag en notis på taxametern om långa köer i norrgående körfält på E4 vid Mora Stenar. "Trevligt" tänkte jag, "Då kanske vi får lite ny asfalt". Strax efter åtta passerar jag platsen med Kunder i bilen i riktning mot stockholm, det första jag ser är en Polisbil med tända blåljus som står över ena filen i norrgående, sedan ser jag att det står ett flertal polisfordon på rastplatsen och att vägverksfordon står och styr ihop trafiken till ett körfält. Köerna är kilometerlånga och förlusterna i tid för trafikanterna är enorma.
Två timmar senare har jag släpppt mina kunder på söder och hämtat ny kund på Arlanda och är på väg mot Uppsala när jag kommer fram emot rastplats Mora Stenar.  Två kilometer innan rastplatsen står skyltar om vägarbete, lögn, när vi närmar oss rastplatsen står skyltar med "vakt" som brukar användas när trafiken från respektive riktning får turas om med att passera en delvis stängd väg vid vägarbete, lögn och vilseledning, sedan står vägverksbilar och tränger ihop trafiken till ett körfält och åtminstone tre poliser med olika uppgifter står i trafiken, min gissning är att den förste rabblar alla passerande bilars regnummer för kontroll i polisens register så att polisman två eller tre kan vinka in dessa för kontroll. Jag blir inte invinkad för kontroll, så jag ser inte deras upplägg uppe på rastplatsen mer än att jag ser att det rör sig om många poliser och polisfordon. Efter vägverkets avspärrningsbilar står en polisbil med blinkande blåljus och en stor våt fläck under motorn vittnande om att den stått på tomgång länge och tömt mycket kondensvatten från luftkonditioneringen.
När jag passerar platsen i riktning söderut vid ca 23.45 på väg till arlanda står insatsen kvar, när jag passerar i norrgående vid 00.45 står skyltar och blockeringsfordon kvar, men polismännen har slutat vinka in bilar, så man får anta att insatsen var under påbörjad avveckling.

Enligt notis i UNT (med kommentarsfunktionen avstängd) gjorde man närmare 800 alkoholkontroller, utan att ta någon, föredömlig insats i pinnjakten alltså. Man tog nio drograttfyllor, fem ringa narkotikabrott (hur går det ihop? var några av drograttfyllorna på medicin man hade på recept?) två narkotikainnehav, tre personer för misstänkt förberedelse till grov stöldoch sju personer för olovlig körning.
Kronofogden deltog vid insatsen och genomförde två utmätningar av fordon och två utmätningar av kontanter (är det inte fler än en person av tvåhundra som har skulder hos kronofogden?).
Gränspolisen var även de på plats och gjorde 107 så kallade utlänningskontroller, vad resultatet av dessa blev framgår inte i UNT:s redovisning, men jag antar att man antastade personer på grund av hudfärg eller brytning.

I min mening är en insats som denna inte försvarbar, under minst fem och en halv timme har man försenat all norrgående trafik på E4, Om vi antar att 1000 personer har försenats i genomsnitt 6 minuter av denna insats, oräknat de som tagits in för kontroll så har detta nät kostat 100 persontimmar, jag misstänker att siffran är mångfalt större. Schemat för lastbilar och bussar har slagits sönder, vilket med dagens vilotidslagar kan ge stora bekymmer för såväl den enskilde föraren som för de som är beroende av att han håller sitt schema.
Man har haft mängder av poliser uppbundna i en insats som gav synnerligen mager utdelning, samma antal polistimmar lagda på utredning av så kallade vardagsbrott hade gett en avsevärt bättre avkastning.
Ett trålande av den här typen är ett verktyg för fasciststaten, det är inte ett verktyg värdigt ett civiliserat kristet västerländskt samhälle. Vanliga hederliga Svenskar skall veta att polisen utöver någon enstaka körkorts och nykterhetskontroll inte lägger sig i vad de gör, eller gör anspråk på deras tid. Polisen skall verka och synas, men inte störa. Som det är idag så får man allt mer intrycket att polisen inte verkar, i alla fall inte mot kriminalitet, sällan syns, annat än när den visar Svensson vem som har makten, men stör, för att Svensson skall veta vem som har makten och vem polisen är till för att skydda (alltså inte Svensson).

Massmord i England.

Läser man i tidningarna idag kan man läsa om en taxiförare i England som flippade ur och skjöt ihjäl tolv personer och skadade ytterligare tjugofem. Detta är en tragedi, sådant skall inte behöva hända.
Detta sagt så vill jag påpeka att när media och proffstyckare nu kommer att höja sina röster mot att hederliga medborgare skall få äga vapen så skall ni inte lita på dem.
Vad fick Derrick Bird att flippa ur? Var det hans kanske lagligt innehavda hagelbössa och studsare i vapenskåpet? Eller var det hans pressade ekonomiska situation med en hårt pressad lokal taximarknad, kanske i kombination med andra faktorer i hans livssituation? Hade dåden skett om han tagits emot när han dagen innan dåden sökte hjälp hos mentalvården men blev avvisad?
Hade hårdare vapenlagar spelat någon roll? Då man enligt uppgift hittade en pistol vid hans kropp, ett vapen som privatpersoner inte lagligt kan inneha i Storbrittanien.
Kom ihåg när ni hör röster för ytterligare kringskärning kring individens frihet att det inte är vapnet som orsakar brottet, lika lite som kameran orsakar barnpornografi eller tändstickorna orsakar mordbrand.

RSS 2.0