barbari och kulturarvets förstörande!

Jag satt och slösurfade på blocket när en annons på några äldre bössor dök upp, rent fantastiskt charmiga bössor som jag skulle älska att ta ed på jakt eller skjutbana och sannolikt väldigt dugliga, en hagelsida, en .22 hornet och ett par älgstudsare, bössorna kostade mellan 200 kr och 2500 kronor, även med ett tillägg på 400 kroor för licensansökan så är det inte mycket att orda om, bara att köpa, vårda, njuta av och föreställa sig de jakter de varit med om.
Om det inte vore för en sak, en av de ondaste delarna av vår vapenlag, vapengarderoben, den begränsar innehavet av jaktvapen till ett sådant minimum att man inte kan behålla ärvda vapen, man är begränsad till fyra, max sex, jaktvapen, det betyder att du måste optimera ditt vapeninnehav extremt och inte kommer at ha plats för annat än perfekt valda vapen och det i sin tur innebär att såna här vapen, vackra, dugliga och med en historia att berätta blir osäljbara och skrotas, när de istället borde bevaras, användas och firas!

RSS 2.0