Hört på radio 26/7-07

Två saker dök upp i P1 igår, två saker som irriterade mig svårt.
den ena var när P1 ställde frågan "varför är det så svårt att älska EU?" ett fullständigt okritskt EU-hyllande program där man inte bemötte kärnargumenten mot EU utan på ett snuttifierat sätt bemötte de sämsta argumenten mot EU och de naivaste myterna kring EU. Allt påtagligt vinklat för att få EU-motståndare att framstå som sentimentala idioter utan sakargument.

Den andra saken jag hörde var på Ekot, så det var knappast P1s fel, snarare vår dessvärre ganska kompetenta regerings. Regeringens utredare har tydligen föreslagit att man skall ändra reglerna kring delad vårdnad så att den ena föräldern ensam skall kunna bestämma om barnets skolgång, boende och sjukvård. Detta kommer att innebära att man i praktiken förvandlar delad vårdnad till ett anat namn för "modern tilldelas ensam vårdnad". Delad vårdnad skall idag endast utdömas om föräldrarna är sams, att då ta bort konsensuskravet rörande beslut om barnet är ren idioti, kan inte föräldrarna hålla sams skall de vända sig till rätten, man skall inte förändra samförståndsregeln mellan likar som vi har idag, till en gisslanlösning där den ena parten kommer att sitta på all makt och den andra inte har någonting kvar att säga till om kring sitt barns bästa. Gisslanlösningar har vi redan gott om i skillsmässolagarna.


Dags att bli medeltida.

En av mina kompisar och kollegor, arbetande vid Taxi Kurir i Uppsala blev rånad och misshandlad inatt.
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=636113,00.html
Något som får mig att vilja bli medeltida i min hantering av de ansvariga.
Ja, inte busarna då, de hoppas jag att polisen tar in och att de får en trevlig semester på några månader på någon av våra svenska anstalter.
Nej, de som jag vill sätta i skamstocken är personalchefen och VDn vid Taxi Kurir i Uppsala. Att inte ha infört den enskilda teknik som utgör det bästa skyddet mot brott för chaufförerna som obligatorium i alla bilar, eller i alla fall i alla bilar som går på natten är inget mindre än brottslig försumlighet. Vi vet förvisso redan från Sjukreseupphandlingen i våras att VDn ifråga är just så förumlig, men det ändrar inte faktum, han är personligen ansvarig för att min vän blev misshandlad och rånad av en person som åkt i taxin och därmed skulle ha filmats om bilen haft kamera, samt av dennes medhjälpare som hade kunnat gripas efter förhör av den filmade personen.
Jag har själv misshandlats i Tjänsten när jag arbetade för Kurir, hade vi då haft kamera i bilarna hade förövaren kunnat gripas tidigare och andra sluppit utsättas för hans brottslighet, såvida han inte avskräckts från brottet till att börja med, vilket jag inte hade hafft något alls att invända emot. Frånvaron av Kameror i Kurirs bilar var en av orsakerna till att jag bytte bolag. Den bristfälliga företagsledningen en annan.

Olja, exploatering och export av välståndet.

Läser i Metro att en Etiopisk affärsman vill Exploatera Svenska oljefyndigheter vid Gotland till ett värde av nio miljarder kronor årligen. Helt okej för mig att han vill det, vore jag afärsman skulle jag också vilja exploatera andra länders resurser, särskilt då civiliserade länders resurser.
Vad värre är är att Svenska staten förefaller ha för avsikt att tillåta detta. Det är fel av två stora skäl.
1. Vi ska inte tillåta utländskt ägande och exploaterande av svenska naturresurser, de ska skötas av inhemskt ägda företag, eller hellre av statliga verk eller av småskaliga privatägda företag (skogsbönder med under 100 hektar är ett gottt exempel).
2. Vi ska inte utvinna oljan ifråga, helst inte alls, men i vart fall inte innan världen slutat elda olja. Då kan vi utvinna oljan för den kemiska industrins skull då oljan är en fantastisk kemisk resurs för materialtillverkning med mera.


http://www.metro.se/se/article/2007/07/18/21/4605-45/index.xml

Pax för att aldrig jobba för Taxi Kurir Stockholm.

Läser på UNT.se att Taxi Kurir höjer sina taxor med 5% för att kompensera för den kostnadsökning på 60 kronor per bil och dag som Borgarnas svikna vallöfte innebär när biltullarna i Stockholm tas i bruk. 5% är det samma som en tjugondel,  sextio gånger tjugo är ettusentvåhundra kronor. Det innebär att Taxi kurir hävdar att deras stockholmsbilar i medel kör in 1200 kronor per bil och dygn. Ingen riktig höjdarintäkt, då jag är missnöjd när jag kör in 2000 kr på ett åttatimmarspass.
Endera är alltså Taxi Kurir Stockholm en fruktansvärt olönsam plats att jobba på, eller i alla fall att vara åkare för, eller så säger man inte hela sanningen. till exempel att  "Införandet av vägtullar aktualiserar en taxehöjning, varför vi passar på att höja våra taxor med fem procent för att kompensera för höjda drivmedelspriser, vägtullar och det faktum att våra förare har oförskämt låg inkomst."
Personligen vill jag helst inte jobba för en taxiväxel som inte är åkarägd igen, då det innebär skilda intressen för åkerierna och växeln.

http://www2.unt.se/article/1,1786,MC=1-AV_ID=635768,00.html?from=latestnav

Hastighetstalibanism

Hör på ekot idag att fartkamerorna är en succe, eftersom de tagit 50 000 fartsyndare, majoriteten av dem för 1-15km/h över hastighetsgränsen, uteslutande på bra landsvägar och vid bra väder, då man stänger av kamerorna när vädret kan antas omöjliggöra identifierande bilder av förarna.
Är det en succé? Vore kamerorna en succé så hade de väl inte tagit en enda fortkörare?
Som jag ser det så ger denna övervakningstalibanism som råder i trafiken bara två saker att göra,
1. Tillse att inte åka dit för fortkörning, på vanlig landsväg så ligger man mitt i sitt körfält, en bra placering där man ej är ivägen,men ej heller utgör en fara för de som uppehåller sig på vägrenen. Hastigheten sätter man till fem kilometer under lagstadgad högsta hastighet, enligt bilens egen hastighetsmätare.
På motorväg så tar man med sig en elller två kamrater och kör i varsin bil en KM/H under lagstadgad högsta tillåtna hastighet, paralellt med varandra, lång sträckab(uppsala-nyköping exempelvis).
Om man finner denna metod vara extrem och jobbig att genomföra så tar man alternativ 2.
2. Vägra erkänna något trafikbrott över huvud taget, fortkörning? Begär rådrum, neka sedan. Trasig lampa? Begär rådrum, neka sedan. Fortkörning? Begär rådrum, neka sedan. Du kan aldrig få hårdare påföljd i rätten än vid vägkanten, en rättegång om ett ringa trafikbrott är avsevärt dyrare för rättsapparaten än vad den får in i form av böter. Med tiden om mångan nog nekar så kommer de att inse att hastighetstalibanism inte är en god ide och börja koncentrera polisens resurser till vettigare saker.

Socialism kontra kapitalism.

Våra vattenledningsnät i norden erbjuder världens förmodligen bästa dricksvatten, ett utslag av vårt gemensamhetssamhälle där det gemensamma skall vara bra, gärna bäst. Flaskvattenförsäljarna gör anspråk på att sälja rent och fint vatten, så att man ska slippa bli sjuk av dåligt ledningsvatten. Säkert ett bra säljargument i många delar av världen och uppenbarligen ett fungerande säljargument här hemma, men vad är det de säljer egentligen? När resultat i Finska undersökningar visar på att verkligheten är en annan. http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70190009_852__,00.html
Enligt min mening så är det här symtomatiskt på hur samhället fungerar inom många områden. Kapitalismen säljer en ide, eller ett skapat behov, socialismen levererar värden.

Motorsport, kul trots allt.

Återfallet kör hårt.Jag är inte mycket för att se på motorsport egentligen, gillar mer att köra än att se på.
Men, det finns undantag. dag var det ett sådant. Jag var på Tractorpulling i Vendel, det var en höjdare. Var där förra året också. Att stå så nära urkraften från en Rolls Royce Meteor V12, eller en Scania V8med 10 bar laddtryck är en alldeles speciell känsla som skall upplevas på plats.

Rörande rörelse i skolan.

Läser i UNT idag den artonde juli att flera ledande idrottsprofiler vill se idrott på schemat varje dag i skolan, detta för att minska bland annat övervikten bland barn.
Detta är en utmärkt ide, men den måste hanteras rätt.
En timme lagsport varje dag innebär för många barn bara att plågan som redan i dag finns på praktiskt taget varje idrottslektion blir varje dag istället. Den kommer inte att vara av godo, särskilt inte som den ger oändliga maskningsmöjligheter för lata barn, sådana barn som jag var.
Jag har själv efterlyst idrott varje dag, men låt det vara i en icke tävlande form. 40 minuter Ju-jutsu tränning de flesta dagar och en timme löpning i klunga i av läraren anslagen hastighet de övriga exempelvis. Bygger styrka, kondition, smidighet och koordination, utan att ge utrymme för maskning. Lägg delar av denna träning på de vanliga lärarnas bord. För att leda en klunga elever på ett enmils löppass behövs ingen idrottslärarexamen, dessutom är löpningen två gånger i veckan bra även för läraren, friskvård på betald arbetstid.
Och håll för guds skull igång denna träning gymnasieskolan ut.

Frustrationer 2

Jag lämnade in GPSen först i Juni, Blev lovad att den skulle vara tillbaks inom 3-4 veckor och att jag skulle få ett SMS när den var tillbaks. Efter 9-10 dagar kom Messet. Hämtade en lagad väl fungerande GPS, men utan kartor, bara huvudvägarna i Europa låg i den, men det är ju inget bekymmer eftersom man har kartskivan som följer med GPSen. Bara det att skivan ligger nedpackad i en låda någonstans. Frågade en Kompis med likadan GPS om hjälp, men han kunde inte hjälpa då inte heller han kunde hitta sin skiva. Jag tröttnade och gick till Elgiganten för att köpa en till likadan GPS, som nu sjunkit i pris till 990kr. Blev lovad att Kartorna som levererades med den skulle vara up to date. Provkörde Maskinen och kartorna var samma som i den gamla, alltså 16 månader gamla. Jag kollade därför kartskivan och laddade gamla GPSen med kartor därifrån, även de var gamla. Arg och besviken gick jag tillbaks till Elgiganten och påtalade att GPSen inte fyllde det jag blivit lovad. De fann sig inte ha aktuella kartor, men löste bekymret elegant genom att återköpa GPSen ifråga, en Mio c210 och ge mig en prisreduktion på efterträdaren C220 från 2290 till 1890. Jag tror inte att jag behöver påpeka att jag är nöjd. Det som avgör om man blir nöjd som kund är inte om butiken gör misstag, utan hur de rättar till misstagen.

63% kvinnor, inget jämställdhetsproblem...

Läser på Aftonblade.se att 63% av de antagna till högskoleutbildning är kvinnor, bara som ett konstaterande, de problematiserar inte statistiken på minsta vis, de konstaterar bara att "nu tar tjejerna över högskolan".
Vart är jämställdheten? var är genusvetarna? vart är Genusdebattörerna? Är det inte ett jämställdhetsproblem att de unga männen i landet har så liten tro på sig själva och sin framtid att de inte ens söker högre utbildning?

Sveriges vagnsparks miljöpåverkan.

Borgarna påstår att de vill nå något slags miljömål till 2020, För att nå detta miljömål behöver bland annat Sveriges totala förbrukning av drivmedel minska.
Även den förra, Socialdemokratiska, regeringen pratade om att göra sverige oberoende av fossila bränslen till 2020.
Vad är då en rimlig väg att gå för att minska vårt beroende av fossila drivmedel?
Ska vi skatta sönder svenssons ekonomi? Att höja bensin och dieselskatten till 40 kronor per liter är inte svårt, det kommer att minska förbrukningen av fossila drivmedel, men det kommer också att slå svenssons ekonomi i spillror, för Svensson har inte en möjlighet att köpa en bränslesnål bil, Svensson köper nämligen en begagnad tjänstebil och tjänstebilssektorn är inte känslig för bensinpriset.
Vill vi få ned drivmedelskonsumtionen måste vi se till att de bilar som tillförs vagnsparken har låg drivmedelskonsumtion. Hur åstadkommer vi det?
Vi vet alltså att tjänstebilssektorn är praktiskt taget okänslig för drivmedelspriset, vad är då tjänstebilssektorn känslig för? Svaret är förmånsvärdet. Vill vi få ner vagnsparkens förbrukning så är det alltså en god ide att ge miljösviniga bilar ett så högt förmånsvärde om de används som tjänstebil att de blir ointressanta. Om man exempelvis sätter gränsen så att alla bilar som drar mer än motsvarande 0,6 liter bensin per mil blir ekonomiskt omöjliga som tjänstebil för den överväldigande majoriteten så har vi gjort ett stort steg mot lägre förbrukning och dito utsläpp hos den svenska vagnsparken, utan att behöva höja bensinpriset för svensson som inom några år kommer att byta till en nyare bil och då köpa en snål ex-tjänstebil.
Men även svensson köper helt ny bil ibland, då bör vi uppmuntra svensson att lägga sina pengar på en miljömässigt vettig bil, hur gör vi det? Jo även där så använder vi skatteverktyget, men inte genom straffskatter, vi använder morötter istället, låt svensson köpa sin bil utan moms om den drar mindre än motsvarande 0,4 liter bensin per mil, om den går på el eller vätgas eller annat högintressant alternativt drivmedel så kan den även vägskattebefrias för kortare eller längre tid.

AF, samhällsekonomi och individens längtan.

Ponera att du är tjugoett år och går till arbetsförmedlingen och söker till deras utbildning för taxileg. Du får veta att du inte kommer in på den.
Du söker deras Bussförarutbildning, men kommer inte in på den heller.
Du söker deras Lastbilsförarutbildning, men kommer inte in på den heller.
Du frågar om de har någon utbildning att erbjuda och de hänvisar dig till utbildningar till vården, undersköterska och liknande. Tiden går och du hankar dig fram på socialbidrag, studiemedel, sommarjobb och prövar på ett par riktigt dumma jobb som bara förstör din ekonomi.
Vid tjugofem års ålder får du till slut lastbilsförarutbildningen av AF och är därefter stabilt självförsörjande. Vad säger det om AFs förmåga att sköta sitt jobb?
Att du får lastbilsutbildningen beror bara på att du ringer och kollar om det finns någon avhoppsplats efter att läkarundersökningarna har gjorts och tack vare att du av eget intresse skaffat körkortstillstånd får just en sådan plats, trots att du inte tillhör någon kvotgrupp (jupp, så sade de, jag var inte kvinna eller invandrare, alltså inte prioriterad till yrkesförarutbildning). Är inte det diskriminering?
Av de som gick lastbilsutbildningen fick bara hälften kortet, endera pga bristande svenskkunskaper, eller i två fall pga bristande begåvning. Vad säger det om AFs förmåga att sätta folk på lämpliga AMS utbildningar?
Tänk om AF fick uppgiften att hjälpa folk att följa sin längtan, istället för att som hittills, ha uppgiften att fylla vissa kvoter till vissa yrkesgrupper.
Jämställdhet är att ha lika möjlighet att följa sin längtan.
Integration är att erbjudas en möjlighet att platsa i samhället, inte att sätta folk på utbildningar de saknar förutsättningar att klara av.

Aftonbladet.se sjunde-åttonde juli

Läser på Aftonbladet att två idrottsföreningar fått sina hemsidor hackade och försedda med budskapet "den sida du försökte nå sprider barnporr etc.etc." Alltså precis det Ponten och gänget försöker få polisen att se till att sker när man försöker nå The pirate bay. Kul att TPBs supporterklubb är snabb i repliken som vanligt.

Läser även att internetanvändare världen över har röstat fram sju "nya" underverk som ersättare/komplement till de klassiska sju underverken. Synd bara att man valt fel. Alltså de sju som är valda är värdiga, men de är gamla och i allt väsentligt irrelevanta idag. Kinesiska muren i Kina, staden Petra i Jordanien, Kristusstatyn i Brasilien, Machu Picchu i Peru, pyramiderna i Chichen Itza i Mexiko, Colosseum i Italien och Taj Mahal i Indien. Alla är vackra och vissa av dem är rentav ingenjörstekniska bedrifter, men idag är de bara minnen från en svunnen tid.
När de sju klassiska underverken utsågs var de (utom pyramiderna) aktuella, de var höjden av vad människan dristade sig till att skapa. Det är något sådant man borde ha utsett idag också.
Några saker som jag skulle vilja nominera till posterna är: Sputnik 1. Appolloprogrammet. Kanaltunneln. Hooverdammen eller tre ravinernas damm. Falu koppargruva. Atombomben. Vaccinet. Pennicilinet. Empire state building. Och många fler. Vi har mängder av fantastiska ingengörsbedrifter av idag, eller av igår, utan att behöva gå 500-2000 år bakåt i tiden.

RSS 2.0