Homosexualitet, sjukdom eller inte?

När ett hetrosexuellt par inte kan få barn på normalt sätt så beror det i allmänhet på att någonting inte fungerar som det ska. då får de som behandling för den sjukdomen assisterad befruktning. Detta torde inte vara särskilt kontroversiellt, fungerar det inte som det ska så ska man ha hjälp. Sjukvårdens hjälp för sjukdomstillstånd eller dålig funktion skall inte kosta något, utom möjligen patientavgift.
När lesbiska par inte kan få barn på naturligt sätt så beror det i allmänhet inte på att någonting i kroppen inte fungerar som det ska. Bägge två fungerar mest sannolikt precis som de ska biologiskt. Om ingen sjukdom föreligger så är man inte sjuk och då ska man ej heller ha sjukvård. Assisterad befruktning för lesbiska är alltså inte sjukvård då homosexualitet inte är en sjukdom. Följaktligen skall inte den allmänna sjukförsäkringen finansiera deras assisterade befruktning. Det må så vara att man inte väljer sin sexualitet eller vem man blir kär i, men det är ändå frågan om livsval och allmänna principer. Är det inte trasigt så lagar man det inte. Är det inte trasigt och man vill göra någonting som det aldrig var konstruerat för så får man finansiera de åtgärder som behövs för det själv.
http://www.aftonbladet.se/wendela/article13435580.ab
Eller anser kanske RFSL att Homosexualitet är en sjukdom? Om så, anser de inte att man snarare skall söka en bot för sjukdomen snarare än lindring för ett av symtomen (barnlösheten)?

Missförstå mig nu inte, jag är helt och hållet för att lesbiska ska kunna insemineras i Sverige, men jag tycker att de ska betala för det själva. Jag är för att Lesbiska som insemineras från anonym donator ska kunna ange sin partner som barnets andra förälder. Jag är för att ensamstående män eller bögpar ska kunna adoptera eller använda surrogatmammor, om de betalar kostnaderna själv.
Vad jag inte är för, är att det offentliga ska betala för sjukvård av personer som inte är sjuka.
Om det offentliga väljer att finansiera Lesbiskas assisterade befruktning så anser jag att det i jämställdhetens namn även skall finansiera nyttjande av Surrogatmamma och därtill kopplade juridiska processer för att jag som ensamlevande man skall kunna få de två barn som jag vill ha och självklart har rätt att ha.

RSS 2.0