Teknikutveckling, avgiftsutveckling.

Tydligen vill SVT sända hela sitt utbud via internet samtidigt som de sänder det i det markbundna TV-nätet. Om det blir verklighet avser Radiotjänst att betrakta alla Datorer med internetanslutning (eller rentav alla datorer) som TV-mottagare och alltså licenspliktiga.
Barockt i min mening. Skaffar jag en TV, så ska jag givetvis betala TV-licens, själva syftet med en TV är ju att se på TV. Skaffar jag ett TV-kort till datorn så ska jag givetvis betala TV-licens, vitsen med ett tv-kort är ju att jag vill se på TV. Skaffar jag en video med tv-mottagare så är det rimligt att jag betalar tv-licens, den är ju trots allt nära kopplad till TV-tittande.
Men har jag en dator med internetuppkoppling så ska jag verkligen inte behöva betala tv-licens, syftet med min dator är inte i första hand att se på tv, så knappast med någon annans dator heller. Jag har min dator för att surfa, spela spel, sköta e-postkorrespondens, ordbehandla etc. Jag har den inte för att se på tv. Om jag av någon outgrundlig anledning skulle vilja se på TV så köpte jag väl en TV-appparat där jag får bra mottagning och bra bild och kan använda datorn till annat samtidigt som jag ser på TV.
Jag hoppas innerligt att Radiotjänst tar sitt förnuft till fånga, eller att SVT väljer att inte direktsända hela sitt programutbud via internet.

Jag: En taxigud.

Jag slog nytt personligt rekord idag.
På de tretton timmar jag var inloggad, fjorton minuter av vilka var rasttid, så körde jag 49,5 mil, utförde 49 körningar och körde in 7101kronor. Av de 49,5 körda milen var drygt 30,5 betalda.
Sammantaget så vill jag påstå att detta berättigar mig att i alla fall fram tills söndagens facit slagits ut om sisådär nitton timmar kalla mig för en taxigud.

Allvarligt fel.

På Ekot idag berättar de att flygtrafiken norr om sundsvall är nedlagd därför att flygledarna på arlanda inte har någon radiokontakt norr om staden ifråga.
Luftfartverket säger att "det är något allvarligt fel".
Jag kan berätta för dem vad som är allvarligt fel, Felet är att vi har flygledning på ett ställe i Sverige, Arlanda. Hade vi civil flygledning på ett par till håll norrut, exempelvis Östersund och Luleå, eller i vart fall en bas i norrland, så hade vi inte haft det här problemet. Exentligen borde varje flygplats ha egna flygledare, men det kanske är orealistiskt. Att
Bara ha flygledning på en plats i Sverige är dock helt orimligt. Vi kan inte bygga in en sådan sårbarhet i landet.

Boten värre än sjukdomen,

I Sverige har vi väldigt hårda vapenlagar. Man kan inte få licens på pistol för annat än sportskytteändamål och för att få det måste man bevisa att man är en väldigt duktig skytt. Även då får man bara en tidsbegränsad licens. Man kan inte få licens för vilka jaktvapen som helst, bara "snälla" jaktvapen, alltså vapen som inte kan verka skrämmande att se på och som framförallt inte kan vara effektiva vid militära operationer.
Man kan i princip inte få licens på vapen för skyddsändamål.
Man får ej bära kniv på allmän plats.
Polisen har tagit initiativ för att skapa en lag där enbart vapenhandlare ska få sälja luftgevär  och luftpistoler.
ETC, m.m.
Allt detta i påstått syfte att skydda oss.
Men, vem skyddar det mot? När den illegala importen av skjutvapen är enorm, när en psyksjuk utan tidigare kontakter kan köpa sjutvapen på sergels torg efter några timmars försökande. När personer från öststater begår mord med hammare för att få en behaglig tillvaro och flitpeng i våra fängelser. När psyksjuka går bärsärk med yxor och järnrör och misshandlar eller dödar. När rullstolsburna rånas och knivskärs.
Det enda resultatet av våra hårda vapenlagar är att brottslingar bär vapen och garanteras obeväpnade offer.
USA kan inte jämföras med sverige, men det kan jämföras med USA. I Washington DC råder totalförbud för privatinnehav av pistoler och revolvrar och förvaringskrav för gevär som omöjliggör deras användning som skyddsvapen i hemmet. Washinton DC har USAs högsta våldsbrottslighet.
I delstater med liberala Concealed carry regler eller rent av open carry är våldsbrottsligheten mycket låg, liksom frekvensen av hemfridsbrott.
Kriminella har alltså vapen och kommer allltid att ha dem. Då är det rimligt att dessa möts av hederliga omdömmesgilla människors vapeninnehav. Det är inte lika kul att sparka ihjäl den som påpekar att man inte bör kissa mot en hyreshusport om vederbörande kan vara beväpnad.
Det är inte särskilt kul att våldta en kvinna om hon är beväpnad och kan hantera sin pistol.

Detta är några argument för vettigare lagar kring pistoler, men andra gevär än vad vi har nu behöver väl ingen?
Jo, det behöver vi, En oregistrerad automatkarbin i varje hederligt hem är en garant för friheten.
I en obeväpnad nation där staten har monopol på förmågan till effektivt våld kan regimen ta ifrån folket dess frihet utan oro. I en välbeväpnad nation där gemene man har tillgång till militärt effektiva vapen för rekreation och möjlighet att ingå i folkmilisen om behovet uppstår vågar inte makthavarna kringskära folkets frihet för mycket och statsmakterna förblir folkets tjänare snarare än de livegnas slavdrivare.

Men, kan vi anförtro folk vapen? De kan ju göra vad som helst med dem!
-Så, du litar inte på folk mycket nog för att låta dem beväpna sig, men du litar mycket nog på dem för att avstå möjligheten att beväpna dig själv? Idag finns det ca tre miljoner skjutvapen i sverige, varav ca två miljoner lagligt i privat ägo. Trots det är mord med eldvapen ytterst sällsynt, av de ca 110 mord som sker i sverige utförs ett fåtal med skjutvapen, även om trenden avseende mord med illegala skjutvapen är ökande.
Ett eldvapen gör inte en vanlig svensson till mördare. Däremot kommer de kriminella att använda skjutvapen till sina brott, oavsett vad vi har för vapenlagar.

Men. vi har ju poliser, de kan skydda oss.
När polisen kommer till platsen för ett mordförsök är mordet i allmänhet redan ett fullbordat faktum.  Bättre att kunna försvara sig och låta den tilltänkte mördaren vara den som bärs från platsen i svart säck istället för du. Det är alltid bättre att förklara sig för polisen än att ligga död i en blodpöl.

Men jag tycker ändå att bara ansvarsfulla statliga myndigheter ska få bära vapen.
Myndigheter som Gestapo, Stasi och KGB?Min åsikt är alltså den att våra hårda vapenlagar är ett större hot mot folket och folkets frihet, än de faror som våra drakoniska vapenlagar påstås vara ämnade att skydda oss emot. Friheten är värd sitt pris.

"That rifle on the wall of the labourer's cottage or working class flat is the symbol of democracy. It is our job to see that it stays there." -- George Orwellimage7

Borgarnas seger i klasskampen.

1989 vann plutokraterna klasskampen.
Det var året för "århundradets skatteuppgörelse", en sammansvärjning av SAP, centern, Moderaterna och Folkpartiet.
Vid denna uppgörelse så gick man ifrån principen skatt efter bärkraft, Man gick ifrån principen av var och en efter förmåga åt var och en efter behov.
De två centralaste förändringarna var att man minskade högsta marginalskatten från 85% till 50%, senare höjd till 55% med värnskatten och att man flyttade kapitalinkomsterna från att ligga ovanpå inkomster av arbete vid beskattning, till att ha en platt tariff av 30%, detta innebär att din femårige son som du sparar 500kr/månad åt har samma skattesats för sin ränta som wallenberg eller olika daytraders har på sina inkomster av kapital.
Vi talar alltså om en växling från skatt på inkomster av kapital till skatt på inkomster av arbete. Från skatt på högavlönade, till skatt på lågavlönade.
Denna skattereform gav upphov till större statlig upplåning på fyra år, än vad vi lånat sammanlagt före det från Gustav Vasas tid.
Denna statliga upplåning har gett oss ränteutgifter på 100 miljarder/år, pengar som tagits från: Sjukersättning, Sjukvård, Polis, infrastruktur, militär etc.
Man sade att de uteblivna skatteintäkterna som skedde genom dessa skattesänkningar för de rika och högavlönade skulle kompenseras genom att de rika skulle investera de pengar de fick av skattebetalarna i verksamheter i Sverige och därigenom få hjulen att rulla snabbare och därmed generera mer skattepengar.
Facit, som vi hade redan innan är att man spekulerade på börserna, inte minst valutabörserna där man var med om att sänka kronan och driva folk från sina hem med 500%ränta, man investerade inte i nya arbetstillfällen och samhällsnytta.
Idag har vi fler tokrika än på mycket länge, fler uteliggare än sedan krügerkraschen och större klyftor i samhället än vi haft någon gång efter kriget.
Allt kan spåras till århundradets skatteuppgörelse.
Ta lärdom av detta, kräv återställning av skattenivåerna till de som gällde 1988 och rösta inte på något parti som deltog i reformen i fråga. Tjänar du mindre än 35000 i månaden så tillhör du dem som förlorar personligen på reformen. Är du på minsta vis del i det svenska samhälle som påverkas av statsfinanserna så förlorar du på reformen i form av sämre offentlig service och ett kallare samhällsklimat..
Svenska folkets kollektiva minne är sämre än en guldfisks minne påstås vara.
Minns Historien!

RSS 2.0