Bädda in folket i vadd...

Läser på aftonbladets hemsida att man från EU-håll vill göra ämnen som kan användas till att tillverka sprängmedel mer svårtillgängliga. man vill alltså på ytterligare ett plan ta ifrån människor deras förmåga att skada varandra. Men var ska det sluta? ska vi amputera folks armar och ben och slå ut deras tänder så att de inte ska ha förmågan att skada varandra?
Människor kommer alltid att hitta metoder att skada varandra. Vill vi stoppa terrordåd och politiskt grundade våldsbrott så är det inte förmågan att skada som vi ska rikta in oss på, det är motivationen att skada varandra som måste åtgärdas. I ett samhälle där man känner samhörighet, där klyftorna är små och där man har vad man behöver så kommer man inte att känna önskan att skada varandra oavsett hur mycket medel att skada varandra man har tillgång till.

RSS 2.0