polisen måste reformeras!

Den senaste polisreformen verkar vara the gift that jeep om giving, nu senast en 20 åring med Downs syndrom som sköts till döds av ett flertal tämligen nyblivna poliser. Att en sån stor enhet poliser uteslutande består av ungdomar år ett tecken på att något är fel. Så som polisen är uppbyggd idag finns det få vettiga karriärsvägar  och liten möjlighet till löneutveckling i yttre tjänst så många söker sig snabbt till inre tjänst, en incitamentsdriven utveckling, incitamenten måste ändras så att bra folk stannar i yttre tjänst. Mitt förslag är att ingen inre tjänst skall kunna ge mer än 80% av lönen för en yttre tjänst med samma antal tjänsteår, innan ob  och övertid.
Man har svårt att rekrytera bra personal. Det åtgärdas på flera sätt, dels enligt ovan, dels enligt följande och även på andra sätt, såsom riktade insatser mot poliserna lämnat yrket.
Idag har man sänkt minimiålder, fyskrav och begåvningskrav  för antagning till polisutbildning, samtidigt som man under lång tid akademiserat polisskolan.
Mitt förslag är att man går åt andra hållet. Gör utbildningen tvåårig och mer praktiskt inriktad med möjlighet till betald vidareutbildning efter fem, sju och tio år i yrket.
Gör utbildningen avlönad.
Höj lägsta ålder till 23, återställ fyskraven, inför uniformsgym på alla centralorter i landet där man gratis får träna med poliser, brandmän eller militärer fem dagar i veckan tills man är i form att söka till uniformsyrke. Höj begåvningskraven  till en sexa igen, eller rentav till en sjua.

Idag tappar man många poliser på grund av arbetsköparmonopolet. Vill man vara polis i Sverige finns det bara en arbetsköpare och den vet om det och beter sig som ett as mot sina anställda. Vi ser dålig löneutveckling, vi ser en tystnadskultur  av rädsla för repressalier  och vi ser en myndighet som driver bort sina anställda, såsom en ytlig bekant till mig som bor på en ort med polkagrisar och pendlar flera mil till arbetet, han får ej byta stationeringsort till sin hemort då det skulle innebära polisbrist där han nu är stationerad. Detta får honom att övervägs att byta yrke varvid det blir polisbrist på bägge orterna.
Jag vill föreslå att man organiserar polisen i en myndighet i varje kommun, förstärkta  av en länspolis  och understödda av några riksenheter. På så vis måste varje polismyndighet se till att vara en attraktiv arbetsköpare för att konkurrera om bra poliser, samtidigt som respektive nivå, kommun, län och riks kan välja att bedriva egen utredning av Samma brott och därmed motverka effekter av nepotism, inkompetens eller intressekonflikter på de andra nivåerna.

Bara en enkel droskkusks tankar.


hyrcyklar

De senaste dagarna har Uppsalas gator översvämmats av gröna cyklar, hyrcyklar. 

De är kopplade till en app och tar upp plats i cykelställ över hela staden,  plats som de knappast ersätter cykelställens ägare för. 
På typiskt kinesiskt vis så utövar de imperialistisk kolonialisering av stadsrummet. Ja för tydligen är det kineser som ligger bakom eländet. Missprydande, med ett namn som skall ge positiva eu konnotationer, för de som tycker att EU är något positivt, och kopplat till en app som då det är ett kinesiskt företag lär skicka samlad information om användarna till den kinesiska diktaturen. 
Varför lär vi oss aldrig? 

Behövs verkligen hastighetskontroller?

Trafikverket och polisen har en pågående kartläggning av hur fort Sveriges bilister kör. Man har 1600 mätpunkter vilka allihop är konstant aktiva med att mäta bilarnas hastighet och fler blir det.
Enligt polisen sker 28-42 miljoner av 1,4 miljarder årliga passager i högre fart än skyltad. Vad blir det? 2-3%?
När den mest omfattande mätning man har av trafikanternas hastigheter ger vid handen att under 3% kör över fartgränsen (och ännu färre kör för fort, för inte alla fartgränser är motiverade, inte hela tiden i alla fall, jämför 70 på almungevägen i morgonrusningen i halka och dimma i januari med 70 på samma väg en ljus torr vacker Julinatt utan annan trafik.
När vår största undersökning och med de mest påhostade instrumenten ger vid handen en så hög laglydnad, är det inte då dags att avveckla fartkamerorna med tanke på deras förödande inverkan på den personliga integriteten och att flytta polisens fokus från trafiken till sådant som narkotikahandel, våldtäkter, trafficing med mera?

Källa: https://teknikensvarld.se/mindre-an-en-procent-av-alla-fortkorare-aker-dit/

Slå först, slå hårt, slå en gång.

I USA tycker vapenhatarna om att hävda att beväpnade privatpersoner sällan eller aldrig stoppar en masskjutning.
Det har de rätt i, för när beväpnade privatpersoner är på plats vid vad som avses bli en masskjutning får de i allmänhet stopp på gärningsmannen innan han hunnit skjuta särskilt många. Om de inte oskadliggör honom eller får honom att ge upp så binder de honom i alla fall i eldstrid så att han blir mindre effektiv i sitt dödande och oskyldiga kan fly.
När det är en masskjutning och polisen stoppar den så har allt för ofta gärningsmannen hunnit skjuta sig trött innan polisen är på plats.
Vi ser alltså att ett snabbt och resolut ingripande får stopp på masskjutningar innan de blivit förstasidesstoff, därmed kan man säga att väpnade civila sällan eller aldrig sätter stopp för en masskjutning.

På samma sätt vill jag ge ohederliga politiker skäl att säga "Brandflygplanen var en felinvestering, de släcker ju inga storbränder som den i västmanland 2014 eller de vi hade sommaren 2018!"
Jag brukar kalla mig för Overkillombudsman och många skulle kalla detta förslag för overkill, många KOMMER att kalla detta förslag för overkill, men vet ni vad? Det bjuder jag på!
Jag föreslår att vi köper in inte två, men fyra brandbekämpningsflyg, ta de kanadensiska, duger de för kanada med enorma barrskogar så duger de för oss med enorma barrskogar, förse dem med de modifieringar vi föreslog på nittiotalet och eventuella andra relevanta modifieringar. Se till att de utöver vatten har tankar för släckkemikalier att blanda in i vattnet, i desperata lägen eller vid speciella bränder kan det göra stor nytta och i vanliga fall så kan vi kosta på oss ett par hundra kilo onödig vikt.
Placera dessa plan med besättningar ett i norra norrland, ett i södra norrland, ett i Svealand och ett i Götaland. Gör dem sjöräddningsoperativa såväl som sjöbevakningsoperativa. förse dem med kameror som kan länka bild och film till civila ledningscentraler såväl som till tull, kustbevakning och militär. Rotera plan med besättningar mellan de fyra stationeringsorterna så att de blir bekanta med hela riket och alla regionala resurser för de fall då vi måste kraftsamla.
Sätt sedan in dem direkt. De här planen skall inte pensioneras på ålder, de skall pensioneras på flygtimmar och det skall de göra förhållandevis snabbt.
Så fort det larmas om en skogs eller markbrand i deras område så skall planet upp. Det skall bli en tävling mellan brandflyg och räddningstjänst om att vara på plats först och påbörja bekämpning eller rentav ensam bekämpa en brand. Sätt in dem mot brand i fastigheter också. lite mer precisionsjobb i att vattenbomba en villa och inte slå sönder taket på grannvillorna, men det lär sig nog piloterna
Med denna resurs och insatt på detta vis kommer vi att få rockstjärnepiloter, men förmodligen inga riktigt stora skogsbränder då de släcks innan de tagit fart. Men en brand måste släckas snabbt och resolut. Det är därför vi måste ha flygplan vars doktrin är just snabbt och resolut. vad gäller brandsläckning finns inget sådant som för mycket overkill!

Det är möjligt att planen inte strikt krona för krona kommer att löna sig räknat i pengar från försäkringsbolagen för insatserna, men samhällsekonomiskt kommer de att löna sig.
Symbolpolitiskt kommer de att löna sig.
I människoliv kommer de att löna sig, i år har en brandman dött i skogsbrandsinsats. 2014 dog en skogsarbetare under brandens inledningsfas.
I trygghetskänsla hos skogsägare, inte sällan privata skogsbönder, hos brandmän, hos skogsarbetare och hos allmänheten kommer de att löna sig.

Slå först, slå hårt, slå en gång! Köp och driftsätt fyra brandbekämpningsplan och sätt in dem mot precis allt!

Och koppla alltid ihop dem med rakel till räddningstjänst och polis på orten dit de skickas för att släcka så att man kan få igång ett samtal, ett samarbete och en tävling mellan dem och personalen på marken!

Vad händer när 3D-skrivarna utvecklas?

Jag funderar, vad händer emd vapenlagen när den här teknologin kommer i 3D-skrivare i konsumentledet? https://www.nyteknik.se/innovation/supermetallen-far-form-i-3d-skrivare-6880921
När en 3D-skrivare kapabel at skriva ut en fungerande modern automatpistol, eller en fungerande omodern tec-9 med automatläge, går att köpa för 30 000 och materialet till en pistol för en tusenlapp. vad händer med vapenlagen då?

Nuvarande bruksbilen

Jag köpte mig en ny bruksbil i januari, en citroen c5 break (kombi). En gammal rackare, uttagen 2001.
En fantastisk bil att köra, något av det mest komfortabla jag kört. Jag skjutsade en god vän till virserum i lördags för att köpa bil till honom. Blev över 90 mil den dagen helt utan att bli trött eller sliten.
Jag tänkte att den skulle få gå fram till besiktning, så besiktade jag den i fredags, fyra ganska enkla tvåor, så den får nog förnyat förtroende. 
Hur ser den ut då?
Såhär!Kan solceller rädda världen?

För några veckor sedan pratade man om den globala uppvärmningen i p1.
Man pratade om hur man kunde motverka den och diskuterade då hur man skulle kunna göra. Någon föreslog att man skulle använda speglar för att reflektera solen som ersättning för smältande isar. Vetenskapsmannen i studion menade att vi sån skulle behöva täcka fyra promille av jordens landyta med speglar, vart fjärde år eller så.
Men, de menade också att om vi istället täckte två promille av jordens landyta med solceller så skulle det motsvara vår konsumtion av fossila bränslen i energi och därmed göra det möjligt för oss att sluta tillföra fossil koldioxid till atmosfären.
Detta låter förstås som ett fullständigt orealistiskt projekt, men är det det?
Jag googlade snabbt efter pris på solcellsanläggningar till konsumentledet. 
En hög approximation gav vid handen att en nätansluten solcellsanläggning skulle kosta 3000kronor per kvadratmeter. En låg approximation gav 1000kronor, jag misstänker att även den låga siffran är högre än den verkliga siffran. När man sedan jämför dessa siffror med världens samlade bnp så får jag investeringen till att hamna i spannet 50-150% av vår globala BNP.
Många länder har en statsskuld på 100% av sin bnp eller mer, pengar oftast lagda på konsumtion snarare ån investeringar, många av oss lånar många årslöner för att köpa en bostad. Så lån och projekt i den storleken på individuell eller nationell skala är inget okänt. Borde vi låta det vara omöjligt att genomföra dem på global skala?

Jag har räknat på överslagsnivå, gör gärna en bättre beräkning och redovisa här så får vi se om jag har rätt, föreslå sedan hur vi skall få ut iden till de som bestämmer.

brudnäbberiet.

Sitter och har småtråkigt på jobbet och slölyssnar på Lantzkampen i p1 när de nämner att ordet brudnäbberiet inte förekommer hos Google.  Jag tänkte i all anspråkslöshet åtgärda det

Påverka i det personliga mötet.

Jag hade nöjet att få skjutsa en ung officer i taxin för en tid sedan. Hon var på väg till en fest och vi pratade om lite allt möjligt. Strax innan jag släppte av henne gav jag henne en uppgift, att ta jägarexamen och köpa en halvautomat i kaliber .308 med ett bra rödpunktssikte. Hon såg väldigt frågande ut först, men så såg man hur kugghjulen rörde på sig bakom de vackra blå ögonen och hon utbrast " jag har aldrig tänkt på det tidigare! Det är ju skitsmart! Det ska jag ta upp med alla mina kollegor!" Hon tackade med uppenbart uppriktig känsla för tipset innan hon gick in på festen. Med lite tur stärktes rikets försvarsförmåga en liten aning genom det samtalet. Samma uppmaning vill jag rikta även till dig. Ta jägarexamen och köp en halvautomat i lämplig kaliber, förslagsvis .308 eller 5.56

vårtecken

Jag var ute på en liten geocachingtur tillsammans med en kompis i tisdags. Det skådades vårtecken. 

Det finns hopp för dagens ungdom trots allt.


Såg den här 🅰-traktorn inne på sjukhusområdet under fredagskvällen, har sedan sett Den röra sig i stan några gånger. Även om jag propagerar för att införa ungdomsbilen, något som skulle döda intresset för A-traktorn snabbt Och effektivt så gillar jag A-traktorn  som fenomen och särskilt då de större och tyngre maskinerna.

terminal 2

Man blir ju inte direkt gladare  av att vänta på 15 minuter sent flyg på terminal 2.

bruksbilen

Jag köpte mig en halvgammal småbil i juli 2014. Jag är så nöjd med den att jag kände mig tvungen att stanna och ta några bilder på den på vägen hem från jobbet inatt.


torsdagens bilspaning.

En trevlig  bil jag såg på drottninggatan  på torsdagkväll.  Något så ovanligt  som en Toyota  som jag inte skulle ha något emot att äga.

bortskämd!

Jag är verkligen  välsignad  med världens bästa vänner! Igårkväll när jag körde hem en kompis frågade han "vill du ha min gamla telefon?" En ett år gammal samsung galaxy S5, som dricks på en körning inom stan ☺ jag har det bra ☺

RSS 2.0
Personligt