Jag har klarat World Of Warcraft (eller inte)

Hade det inte kommit ut två expansioner till World of warcraft så hade jag nått högsta level nu. LVL 60. Nu har jag i o f s 20 levels till att klara av, vilket inte alls är fel. Det ska bli skoj att ge sig av till Shattrath.

Sen så tänkte jag höra om någon har lite kunskap kring vad det kostar att bogsera en sån här båt till Uppsala, vad Kajplats i Fyrisån kostar för en så här stor båt, hur mycket Pellets som kan gå åt för att värma den på vintern etc. JAg skulle väldigt gärna ha den som bostad i Uppsalas Hamn.   http://www.blocket.se/vi/21170353.htm?ca=10_s

Förnya Epa-traktorn

Det har gått några år sedan jag tog mitt traktorkort nu (lite över sjutton år närmare bestämt) och nästan lika många år sedan jag tog Bilkörkort (femton år och sju månader närmare bestämt, men vem räknar?), men en sak har bestått genom åren, min kärlek till Epa-.traktorn som fenomen.
Idag har Epatraktorn (eller snarare då A-traktorn, eftersom Epatraktorn inte fått nyregistreras sedan jag föddes) blivit duktigt otidsenlig.
Reglementet för A-traktor bygger på att de ska vara dragfordon, det innebär att de med nödvändighet kommer att vara tunga och med ganska stora motorer, sedan finns vissa regler förhur de skall vara modifierade för att inte kunna köras snabbare än trettio kilometer i timmen. Dessa faktorer tillsammans gör att A-traktorerna är väldigt törstiga fordon, i en tid då vi borde sträva efter bränslesnåla fordon.
I och med Inträdet i EU har vi tvingats införa nya regler kring mopeder, regler som innebär att en femtonåring helt utan relevant förarutbildning får köra ett fyrhjuligt fordon helt utan krocksäkerhet i fyrtiofem kilometer i timmen, medans en sextonåring med traktorkort bara får körasin A-traktor, byggd på en i allmänhet ganska krocksäker personbil i tretio kilometer i timmen, det känns lite märkligt, särskilt som samma sextonåring får köra sina föräldrars bil i 120 kilometer i timmen.
EU-mopedbilarna inför utöver inkonsekvensen i reglerna även en jämlikhetsfråga, Civilingenjörens Dotter får köra hundratusenkronors mopedbil till Bussen eller skolan i fyrtiofem kilometer i timmen, när hon är femton. Arbetargrabben som extraknäcker efter skolan för att få råd med bensin till A-traktorn han byggt får bara köra den i trettio kilometer i timmen, samtidigt som han betalar dyr skatt för den, när han är sexton.
Jag tycker att det är dags att uppdatera reglerna kring ungdomsbilar. Reglerna kring EPA-traktor kom under fyrtiotalet i samband med andra världskriget, då man behövde traktorer till åker och skogsbruk. Under sextio och sjuttiotalet upptäcktes reglerna av ungdomar som började bygga EPA-traktorer som ungdomsbilar, detta irriterade tydligen myndigheterna som då ändrade reglerna, både till det bättre och till det sämre, men man fortsatte ha regler som utgick ifrån att A-traktorn skulle vara ett Dragfordon.
Idag bör man ta konsekvenserna av att man får köpa trafikfarliga plastburkar för 120 000kronor och köra i 45 när man är femton, men inte får köra en krocksäker storbil snabbare än trettio när man är sexton och ändra hastighetsreglerna så att ungdomsbilarna får köras lika fort som mopedbilarna.
Man bör ta konsekvenserna av att A-traktorerna används som ungdomsbilar framförallt och möjliggöra bygget av sådana på lättare bilar än vad som krävs för att uppfylla kravet på en lägsta tillåtna släpvagnsvikt av ett ton för bilar som byggs om till A-traktor.
Man bör ta konsekvenserna av miljötänkandet i samhället och införa regler som möjliggör byggandet av någorlunda bränslesnåla ungdomsbilar.
Man bör även ta konsekvenserna av att låta sextonåringar köra bil i fyrtiofem kilometer i timmen på egen hand och införa vettiga regler för detta.

Mitt förslag på nya regler för ungdomsbilar är följande.
1: Behåll A-traktorreglerna, för dragfordon är de ypperliga och dragfordon kommer alltjämt att behövas.
2: Inför nedanstående regler för ungdomsbilar.
    A: Ungdomsbil får köras av den som innehar traktorkörkort eller motorcykelkörkort och intyg på att man under de
    senaste sju månaderna tagit minst två körlektioner.
    B: Ungdomsbil får ej gå att köras fortare än 45 kilometer i timmen för egen maskin, detta skall tillses genom
    montering på autkoriserad verkstad av GPS-utrustning kopplad till fordonets tändnings eller bränslesystem som
    stryper motorn vid en hastighet av fyrtiofem kilometer i timmen uppmätt hastighet samt loggar hastighet och tidpunkt,
    men ej plats. Denna logg avläses vid årlig kontrollbesiktning av besiktningsman, samt vid eventuell flygande
    besiktning av polisman. Att manipulera log och hastighetsbegränsningsdosan eller dess plomberingar skall vara
    förbjudet vid dagsböter. Trasig dosa skall åtgärdas vid auktoriserad verkstad inom en vecka efter att felet upptäcks,
    annars inträder automatiskt körförbud och dosan räknas som manipulerad vid poliskontroll. Denna dosa medger att
    fordonets samtliga växellägen  och ursprungliga utväxling kan bibehållas, varför fordonet kan framföras på låga varvtal
    och därmed med låg bränsleförbrukning.
    C: Ungdomsbil skall byggas på bil med en tjänstevikt av högst 1500 kilo.
    D: Ungdomsbil får ej ha baksäte, detta skall vara demonterat eller plomberat.
    E: Ungdomsbil skall besiktigas årligen.
    F: Registreringsbesiktning av Ungdomsbil skall räknas som enkel registreringsbesiktning.


Dessa regler kommer tillrätta med de värsta ojämlikheterna mellan rik och fattig i gymnasieåren avseende rörelsefrihet, de kommer tillrätta med en del av A-traktorns miljöpåverkan, de säkrar en högre utbildningsnivå hos förarna, de säkrar en högre säkerhetsmässig standard på fordonen (årlig kontrollbesiktning, kontrollbesiktigade personbilar istället för besiktningsfria plastlådor), de möjliggör för en sextonåring att köpa en bil att köra med som sextonåring och satsa på denna, då de vet att de kan behålla den när de tar B-körkort, de kommer även tillrätta med de värsta hastighetsexcesserna hos många A-traktorer som idag inte sällan medelst gömda växellådsspärrar och liknande kan gå i avsevärda hastigheter.
Dessa regler kommer att ta ungdomsbilen in i det tjugoförsta århundrandet och samtidigt ge svenska ungdomar en liten del av den rörelsefrihet och det förtroende som amerikanska ungdomar får som sextonåringar.

Förslag på lösning av problemet med olaglig fildelning,

Stimavgifter för Coverband, Disco, radiospelningar etc. Kassetavgift för Kassetter, CD-skivor, MP3 spelare, USB minnen med mera. När musikbranschen ber Nanny-staten om fickpengar så har det historiskt sett visat sig att Nanny-staten tagit upp medborgarnas plånböcker och avgiftsbelagt inspeling av privata samtal, säkerhetskopiering av egna filer etc.
Jag föreslår att vi tar det hela ett steg längre. lägg en avgift på 50 kronor per månad på alla bredbandsuppkopplingar, eller alla snabbare än 256k, utbetala intäkterna från denna avgift till upphovsrättsinnehavarna utifrån fildelningsstatistik från de 100 största fildelningssystemen i Sverige.
en liten risk med det sett ur storindustrins och storpolitikens synpunkt bara, herrarna bakom Star Wreck kommer att tjäna pengar och det vill inte paramount och Ultima Thule, Völund Smed, pluton Svea med flera så kallade vit makt musiker kommer att tjäna pengar och det vill inte Expo och Onkel Konkel och Eddie Meduzas dödsbo kommer att tjäna stora pengar och det vill inte finkulturfolket.
Det här är dock den enda fungerande lösningen här i landet med mindre än att man ska låta multinationella storföretag införa polisstat.
Om 700 000 människor i Sverige fildelar så måste man anse att det allmänna rättsmedvetandet säger att det är okej att fildela, då måste lagstiftningen anpassas efter detta.

Fastan över.

Nu är annandag påsk avklarad, så jag är lite sent ute, men jagn tänkte passa på att skryta litegrann,
I år har jag för första gången iakttagit fastan inför påsk. vad exakt den traditionella fastan innebär har jag inte riktigt koll på, men jag har fått uppfattningen att man bland annat brukat avstå från ägg ( i o f s inte så svårt att göra när hönorna ändå inte värper under den perioden historiskt sett). Jag valde att iaktta Fastan genom att avstå från saker som är möjliga att avstå ifrån, men ändå ganska kännbart. De saker jag valde att avstå ifrån var äggmat och kolsyrade läskedrycker.
De regler jag satte upp var att jag skulle helt avstå från kolsyrade läskedrycker och avstå ifrån äggmat i den mån det var rimligt, alltså i de fall då jag var medveten om att det jag var på väg att äta var äggmat, men inte avstå om jag blev bjuden på äggmat.
Under hela fastan upplevde jag det bara som jobbigt vid två tillfällen, första gången var på en resturang som ej hade mjölk eller vatten på kanna. det enda flaskvatten de hade var kolsyrat och det var inte ett dugg lockande, då var det väldigt frestande att ta en trocadero, men jag höll fastan och tog en flaska kolsyrat bordsvatten till maten.
Den andra gången var när jag erbjöds smörgåsar på ett litet café, där fanns köttbullsmackor, gustafskorvsmackor med rödbetssallad samt väldigt lockande räkmackor, då kändes det lite tungt att välja en i och för sig väldigt god gustafskorvsmacka.
Jag klarade ökenvistelsen och bröt fastan vid ca klockan ett på påskdagens eftermiddag med sex falu rågrutsmackor med kokt ägg och ett glas påskmust och ett glas Coca-Cola till. Väldigt läcker frukost.

RSS 2.0