Skydda våra Poliser

Efter att vi lade ned mentalvården här i landet finns fler oberäkneliga brottslingar i landet än vad som un der lång tid varit naturligt, något vi fick se häromdagen när en ung familjeförsörjande polisman sköts till döds i nyköping. Hade han varit försedd med skottsäker väst så hade han haft ont, men varit i allt väsentligt oskadad. Det finns flera skyddsnivåer av skottsäkra västar, ganska lätta som skyddar bra mot lättare handeldvapen och kan användas i vardagen, liksom riktigt tunga saker som klarar enstaka skott från en svensk KSP 58 (ganska tung kulspruta) på nära håll och som kan användas när man går in i risksituationer, såsom att hämta in en välkänt våldsam mentalsjuk mördare. Det finns även flera skyddsnivåer däremellan. Att polisen inte har de lätta västarna som uniformsdetalj i allt arbete och de tunga västarna i bakluckan på varje bil är oförlåtligt snålt av RPS.
Vi har även fått ett grövre och råare våld ifrån "vanliga" brottslingar i takt med att vi har avskaffat de hophållna familjerna för att tvinga iväg de unga familjerna till arbeten i storstäderna långt hemifrån. och inte minst i takt med att vi nedrustat polisen och öppnat våra gränser gör alla världens brottslingar. Detta illustreras tydligt av Malexander. Det borde vara naturligt att alla polisbilar ska utrustas med Skottsäker fram och bakruta, skottskyddande kevlarförstärkningar på insidan av bakluckan och torpedväggen samt skottsäkra framdörrar, inklusive rutor.
Hade Polisen varit utrustad med sådana bilar hade Polismännen i Malexander överlevt och oskadda kunnat backa undan från sina angripare. Hade polisen haft skyddsvästar hade de allra flesta poliser som dött i tjänsten överlevt.

Kostnaden för dessa säkerhetsåtgärder är småpotatis i polisens budget, ännu mer så om polisen fick använda allla trafikböter till skyddsutrustning.
Snälla polisledningen bry er om de män och kvinnor som ska skydda oss.

Nollvision för bevakning av fallolyckor

Det dör dubbelt så många människor i fallolyckor i sverige varje år än det dör i trafiken.
Hur många notiser har du sett om fallolyckor i pressen senaste året?
Hur många har du sett om trafikdöden?
Vi tillbringar avsevärt mer tid i trafiken än på stolar, stegar och tak. Vart behövs insatserna?

Karensdag för att minska långtidssjukskrivningarna?

Läser i en notis på aftonbladet.se att borgarna, föga överaskande, vill införa en ytterligare karensdag, samt eventuellt ytterligare karensdagar längre fram i sjukskrivningen. Detta för att minska långtidssjukskrivning och förtidspensionering. Det är nästan så att man kan tro att de glömt att det är sedan de i sin förra vända vid makten som ohälsotalen stigit. Två av de saker de skapade den gången var ett varaktigt budgetunderskott och en större statlig belåning på fyra år, än vad samtliga regeringar sedan Gustav Vasa lånat upp tillsammans, samt att man införde en karensdag, vilken över en natt skapade en massiv övertalighet hos redan kraftigt vinstgivande företag och över några år gav kraftigt ökade ohälsotal, då mannen vid svarven inte längre hade råd att stanna hemma när han kände sig krasslig och därför gick till jobbet och förvärrade sin sjukdom, eller gick till jobbet utan att vara skärpt nog och råkade ut för en arbetsplatsolycka. Nu vill man alltså följa singoda tradition och på de fyra år man har på sig genomföra så stora försämringar som möjligt för gemene man, för att sedan mangrant få stora belöningar från sina vänner i näringaslivstoppen när man efter sin mandatperiod röstas bort ur rosenbad och sossarna tvingas röja upp eländet.
Jag förstår inte hur det svenska folket kan vara så korkat att de röstar in borgarna i regeringsställning, har vi ett kollektivt minne sämre än en guldfisks?
Det enda som hindrar mig att själv ta makten här i landet och styra upp eländet är att svenska folket då skulle få en bättre ledning än vad det genom sitt röstande i riksdagsvalet visat sig förtjäna.

AFA,= Aktivt Fascistisk Aktion?

AFA är lite skojiga, deras arbetsmetoder omfattar sådana saker som att förkläda sig till Soldyrkare för att kunna komma nära nog för att angripa "folkets marsch" på nationaldagen i Stockholm. På så vis tvingar de polisen att betrakta även vanligt folk med misstänksamhet inför nästa demonstration de ska garantera säkerheten för. I krig betraktas motsvarande taktik som krigsbrott. Krigets lagar säger nämligen att ett guerillaförband eller andra typer av kombatanter måste bära sina vapen öppet och bära tydliga igenkänningstecken när de förbereder eller genomför sina aktioner. Detta för att inte missbruka det skydd som civila är garanterade i folkrätten.
AFA missbrukar det skydd civila ges genom att just uppträda som civila och därmed nagga på det skydd civila ges, i såväl krig som i ett civiliserat fredstida samhälle. Aktivt Fascistisk Aktion var det.
Läser även på UNT.se idag http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=621278,00.html att AFA tagit på sig ansvaret för hot och misshandel av politiker och personer som gjort politiska ställningstaganden som misshagar AFA. Sådana metoder är inte heller förenliga med ett civiliserat demokratiskt samhälle, det liknar mer vad som kunde förekomma i Francos Spanien, eller i Adolfs Tyskland. Aktivt Fascistisk Aktion var det.

Rättvisan 1,5 DBF 0.

Läser i UNT idag http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=620678,00.html att DBF terroristerna som angrep en Kaninfarm för några veckor sedan nu fått sin dom, Villkorlig dom med samhällstjänst respektive dagsböter.
Ynkligt, läser man vad de sagt i rätten så framgår det tydligt att det är förhärdade individer utan respekt för svensk rättsordning eller för den delen för demokrati och lagar.
Företrädare för organisationer liknande DBF talar ofta om Civilkurage och att stå upp för det man tror på. Men i Civilkurage och att stå upp för det man tror på så ingår att ta straffet, ta ansvar för sina gärningar och ärligt förklara inför rätten och media varför man gjorde det man gjorde. Så är inte falelt med dessa DBF terrorister. De utför sina missgärningar och blånekar sedan till att ha gjort dem. I mina ögon gör det dem inte ett dugg bättre än Baader Meinhof ligan. Ett rimligt straff hade varit skadestånd av amerikanska dimensioner och en eller två månader på anstalt, gärna de vackraste sommarmånaderna.

Vill de skrämma bort alla potentiella kunder?

Läser i Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/vss/stockholm/story/0,2789,1086154,00.html att SL vill införa utpasseringskontroller och opasserliga spärrar, samt smartkort, tvivelsutan personliga. Följden blir att det blir svårare att utrymma en station om något händer, att kontrollsamhället gör ytterligare framsteg och att jag känner ännu mindre incitament att ta kollektivtrafiken istället för bilen.
I uppsala är de på samma spår, där har de höjt priset för en enkel biljett till 30 kronor. är det värt det? det innebär att om jag ska till stan i två timmar så kostar det 60 kronor. Tar jag bilen så kan jag parkera på gatan i två timmar för mellan 20 och 50 kronor. Syftet med höjningen är att gå över kunderna till värdekort (personliga) som kostar 15 kr/ resa, eller SMS-biljett (telefonnummer, lätt spårbart) som kostar 20 kr/resa. Man får alltså välja mellan smärtsamt dyr kollektivtrafik kontant, eller bara oförskämt dyr kollektivtrafik där man registreras i bussbolagets databaser. Jag förutspår att det inte kommer att dröja innan även de billiga p-platserna i centrala stadens utkanter chockhöjs så att det blir ekonomiskt gynnsammare att ta bussen igen, då bägge verksamheterna är kommunalt drivna.
När ska svenska folket tröttna på det ständigt hårdnande greppet om kropp och själ?

alkohol kontra fart.

Enligt artikel i DN http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=656033&maNo=-1 är 42% av bilförare som omkommer i trafiken påverkade av alkohol.Vad borde man då prioritera i trafikövervakningen?
Men, så kommer vi till det delikata, tar man en rattfyllerist så blir det förvar, transport av vederbörandes bil, rättegång, straff eller vård etc. m.m. Kostnader som inte vägs upp av de 5-6000 i böter som rattfylleristen i extremfallen kan få betala. Dålig ekonomi, det är röda siffror i polisens budget när de tar en rattfyllerist.
Tar man däremot en så kallad fortkörare och felanmäler överträdelsen så att man ej behöver rapportera till åklagare, så kommer bilisten, svensson, att betala boten så snällt, 4000kr in i statskassan på fem minuters arbete. Svarta siffror i Budgeten för Polisen och snygg uppklarandeprocent dessutom.
Att sedan siffrorna för samhället i själva verket är de omvända, där en omhändertagen rattfyllerist resulterar i vård, en familj som får en förälder som fungerar bättre, en arbetsgivare med lägre sjuktal, en person mindre som kör ihjäl ett barn på fyllan och rent allmänt en massiv besparing, medans den bötfällde fortköraren resulterar i övertidsarbete, magsår, barn som inte får läxhjälp av pappa och därmed sämre betyg och blir utslagna från högre utbildning och i slutänden hamnar i bidragsberoende.
Se på trafikinsatserna samhällsekonomiskt istället för bara polisstatistiksekonomiskt.

RSS 2.0