Yrkesförsvar? KNAPPAST!!

Tittar in på aftonbladet.se, som jag alltför ofta gör. och blir givetvis ganska omgående upprörd över vad jag läser där, vilket jag alltför ofta blir.
Den här gången så äår det Miljöpartiet som vill införa yrkeskrigsmakt i Sverige istället för värnpliktsförsvar. Genom att minska armen till 6000 yrkessoldater och 3000 officerer, ta bort våra ubåtar och reducera på alla omnråden så menar de att vi ska kunna minska försvarsutgifterna till 28 miljarder och samtidigt kunna hålla 2000 man i utlandstjänst. De har fel, de kommer inte att minska försvarsutgifterna till 28 miljarder, de kommer att minska dem till noll, samtidigt som de inför krigsmaktsutgifter på 28 miljarder och omöjliggör ett framtida utträde ur EU.
Det enda vettiga att göra med försvarsmakten är att öka utgifterna till kanske 50 miljarder och Införa allmän värnplikt på samma sätt som vi har allmän rösträtt. Skicka ut alla svenska medborgare i skogen sommaren efter gymnasiet, låt dem leva i våra norrländska storskogar med mycket scoutliv, en del vapenutbildning och exercis och en hel del samarbets och ledarskapsövningar i tre till fem månader. Ta sedan de 40-50% mest lämpade och mest motiverade och låt dem fortsätta med en befattningsutbildning på ytterligare 5-15 månader beroende på tjänst för tjänstgöring i försvaret.
Avseende materiel skall sverige givetvis ha det bästa av varje generation, men byt inte ut hela system till nyaste teknik, byt ut kanske en tredjedel åt gången, så att man har en tredjedel draken, en tredjedel viggen och en tredjedel Jas. En tredjedel Centurion, en tredjedel stridsvvagn 103 och en tredjedel Stridvagn 122. På så vis hålls försvarsinvesteringarna på en rimlig nivå, samtidigt som vi i skarpt läge kan producera ytterligare en del av senaste systemet, Vår inhemska försvarsindustri har kontinuerligt produkter av senaste teknik att erbjuda den internationella marknaden och vi slipper stå utan operativa vapenslag pga systemfel i en teknisk plattform.
Den kanske viktigaste faktorn med en allmän värnplikt är dock att den är det bästa integrationsprojekt vi kan ha här i landet där människor ur alla etniska grupper och alla socialgrupper skickas ut tillsammans och tvingas lära sig lita på varandra. Svårt att ha fördomar om någon man delat knäppetält med en stormnatt på kalfjället. Även bra för folkhälsan då fyra månader hårt liv i svenska skogar bygger styrka och kondition.

Third strike och Kinas respekt för människor

I USA har de, i alla fall i några delstater, något som kallas för third strike. Detta innebär att man vid tredje domen åker in på livstid, oavsett vad man döms för. I mina ögon är detta lite väl hårdhänt, samtidigt så ser jag problem här hemma med personer som begår samhällsekonomiskt kostsamma, men straffmässigt billiga "småbrott" på löpande band och bara åker in på ett par månader någon gång då och då. Som jag ser det kanske vi skulle ta intryck av USA och införa ett eget "third strike" system. Säg att man vid femte domen (eller femte domen inom sju år eller så) automatiskt får fem år på anstalt. Detta ger tre efffekter som jag kan se, 1. Avskräckande, man vill inte åka in på fem år för en bilstöld, en kopparstöld eller ett narkotikabrott, så vissa håller sig nog i skinnet när de inser att de börjar närma sig rött kort. 2. Skyddar samhället, när en småtjuv åker in på fem år så är det fem år som han inte kan stjäla bilar, göra inbrott, kapa teleledningar och sälja knark. 3. Ger tjuven en extra chans. En femårig fängelsevistelse ger, i alla fall så skall den ge, en chans till psykoanalys, Kognitiv Beteendeterapi, Minnesotaprogram och utbildning, så att man kan få en chans att komma på själsligt och kunskapsmässigt rätt köl. 

Jag hörde på radion här att en av studenterna vid Himmelska fridens torg 1989 frigivits. Ofattbart!!! Man hade ju förväntat sig att allihopa skulle vara ute sedan länge, för så hade det gått till i ett civiliserat land, Men Kina är inte ett civiliserat land, vilket vi än en gång blir påminnda om. Enligt samma nyhetssändning så sitter mer än hundra studenter kvar i fängelse, för brottet att ha sökt samhällelig frihet. Detta i ett land som västländerna slåss om att få ösa pengar och kunnande över. Vi får gång på gång bevisat att Kina är ociviliserat och odemokratiskt, men ingen säger ifrån, för, med lustans lakejers ord, Det spelar ingen roll om man är ond är du stor vill alla va din vän.

Kina och miljön.

Kina förnekar sig inte i sin strävan att vara ett modernt ledande land. Nu har de gjort något som inte gjorts i världen på över femtio år, utrotat ett stort ryggradsdjur.
I det här fallet yang tze delfinen.

Israel och moralen. Och kameror.

I andra världskriget så var det folk som bröt mot order och mot lagen som räddade Judar undan döden.
I Israel idag så säger den politiska och militära ledningen att soldaterna måste lyda order.
Detta är en farlig ståndpunkt. Grunden i det militära är givetvis att man ska lyda order, annars är det meningslöst med hierarkier och omöjligt att lösa uppgifterna man givits. Att soldaten måste lyda order däremot är ett farligt resonemang som dessutom ogiltigförklarades vid nürnbergrättegångarna. En soldat är har vi fått veta skyldig att följa sitt samvete och grundläggande principer om mänskliga rättigheter, för att inte tala om krigets lagar.
När nu Israeliska soldater vägrar vara med och driva bort Judiska bosättare från Hebron med motiveringen att 1. Gamla testamentet stöder att området skall vara judiskt och 2. att inte ens soldater får ,ens på order, begå onda handlingar. Det är dessa personer som man nu säger att de måste lyda order, vilket är fel, och att de ska ställas inför krigsrätt, vilket jag anser är rätt, så länge de får en vettig rättegång. Israel av alla länder borde acceptera att den enskilde soldaten inte bara har en rätt, utan faktiskt en plikt att vägra lyda order som de finner moraliskt förkastliga.


Måste säga ett par ord om fartkameror också. Nu vill man, föga överraskande,  börja mäta medelhastigheter mellan fartkameror för att komma åt det Tingwall kallar "kängurukkörning". Säkert vällovligt, men det innebär att man kommer att registrera varje bil som passerar en kamera, det innebär att man kommer att i elektroniska register ha total kontroll på exakt var varje svensk bil kört vid exakt vilken tidpunkt, en kartläggning som är ett oerhört ingrepp i den personliga integriteten.
Oavsett om man begått brott eller omoraliska handlingar eller inte så har alla någonting de inte vill att alla ska veta, oavsett om det är vart ett fantastiskt smultronställe ligger, eller att man är medlem i motorklubben läderbög.
Anonymiteten och den personliga integriteten måste garanteras, på varje område i samhället.

RSS 2.0