Brandkåren rädd för rosengård.

Läser i dagens tidningar att ungdomsgäng angriper poliser som utreder vardagsbrott i rosengård, kanske inte helt anmärkningsvärt med tanke på att det sannolikt är de själva som begått brotten ifråga.
Mer anmärkningsvärt är att de även angriper räddningstjänsten när den ger sig in i området för att släcka bränder, kan de inte förutse att om brandkåren blir rädd för att ge sig in i Rosengård när brottslingarna själva tänt eld på någon oskyldig stackares förråd, så kommer de även att vara rädda för att ge sig in när klanledarens hem brinner, med klanledaren kvar i lägenheten. Är oförmåga att tänka i flera steg ett krav för att få bosätta sig i Rosengård? Eller bara en egenskap som är central när det naturliga urvalet sållar vilka som klarar att ta sig därifrån?

Frustrationer.

Jag har en Mio C210 Navigator som jag varit ganska nöjd med sedan jag köpte den i slutet på augusti, även om kartorna i den är lite väl daterade.
 Dessvärre verkar den ha lagt ned verksamheten idag. Får se om elgiganten är positiva till att reparera eller byta den åt mig.
Ytterligare frustrationer idag: otroligt dåligt med körningar, man funderar nästan på att byta bransch.

Offentliga upphandlingar.

När stat och kommun lägger ut allt mer verksamhet på entreprenad och när mycket av de utlagda marknaderna är oreglerade, så är det dags att det offentliga tar ett ansvar för sina upphanddlade tjänster.
När kommunen har egna anställda städerskor så ser kommunal till att dessa får en rimlig lägsta nivå och rimliga lägsta arbetsvillkor. När verksamheten bedrivs av ett bolag med kontoret på fickan och asylsökande somalier utan arbetstillstånd som personal blir bilden av arbetarskyddet en helt annan.
Det är dags att det offentliga i alla sina upphandlingar lägger in ett krav på anbudsgivaren att denne garanterar att den som utför tjänsten har en timlön som är det högsta av avtalsenlig enligt gällande svenska kollektivavtal, eller 100 kr/ timme + 25kr/ timme för OB tid, under hela sin gäning, inte bara under utförande av tjänster åt det offentliga. Samt att de som utför arbetet omfattas av kollektivavtalsenliga pensions och sjukförsäkringar.
På så vis kommer man inte att komma åt att vissa företag lägger anbud som inte kan gå runt, för det är tillåtet för att slå sig in på en marknad, men inte tillåtet för marknadsdominerande aktörer, men man slipper att arbetarna och underentreprenörerna får lida för det. Med detta förslag skulle exempelvis de enskilda förarna och åkerierna inte behöva lida av att Taxi Kurir i Uppsala vann årets upphandling av sjukresor i Uppsala läns landsting med ett anbud som inklusive moms var samma som deras anbud i förra upphandlingen och som redan då uppfattades som lågt av åkare och chaufförer var exklusive moms, samtidigt som bränslepriser och trafikförsäkringspremier med borgarnas goda minne har stigit.

Följden av en sådan klausul kommer att vara för det första att de anställda vid baltiska eller polska företag som försöker slå sig in på den svenska marknaden kommer att få en lön de kan leva på i sverige samtidigt som de kan spara pengar till familjen i hemlandet och för det andra att svenska entreprenörer har en chans att få tag på kvalificerad personal till att fylla tjänsterna vid vunna upphandlingar. och för det tredje att lönedumpningen i städ, vård och transportsektorn avstannar.
Det offentliga bör vara ledande i socialt ansvarstagande, inte som idag i social dumpning.

RSS 2.0