Jag fick en till insändare publicerad på Newsmill.

Denna gången tar jag upp bristen på polisiär närvaro i stora delar av landet och mitt förslag på lösning av detta.http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/26/bringa-lag-till-laglost-land

Transportstyrelsen Svarar.

För drygt en vecka sedan skrev jag om Vägverkets skrift "Vintergatan". I samma veva skrev jag ett mail till Vägverket och ställde några frågor, två retoriska frågor och två frågor som Vägverket borde kunnat Svara på.
Vägverket skickade frågan vidare till Transportstyrelsen där Bo Göingberg svarade. Bo Göingberg är ingen enkel kundtjänstmedarbetare, han är tidigare trafikingenjör vid vägverket och nu utredare vid Transportstyrelsen, så man skulle kunna förvänta sig att han skulle ha kapacitet att ge vettiga svar på mina frågor efter en veckas betänketid.
Om han gjorde det får ni bedöma själva
Beskrivning: I propagandaskriften "vintergatan" som jag fick idag står det på sidan tio "att dubbfria däck är bättre för miljön är klarlagt".
Jag skulle gärna vilja få forskningsuppgifter på det. vilka rapporter stödjer ni den utsagan på och vilka undersökningar finns som eventuellt ger en avvikande uppfattning?

Vidare hänvisar man i samma skrift till trafiksäkerhetsskäl som orsak till att man sänker hastigheten till åttio på majoriteten av de tidigare nittiovägarna i Uppland. Är inte det att erkänna att man misskött sitt arbete då man inte tidigare tillsett att vägarna hållit den standard som borde krävts för den hastighetsgräns som tidigare rått?

Vidare vill jag fråga, om man menade allvar med trafiksäkerhetsarbetet, skulle man då inte köra med plogarna i vägen så att det blixtrar om gniststålen som man gjorde förr? Mindre snö kvar på vägen borde även ge mindre behov av salt och därmed vara bättre för miljön, eller är det så att vägverkets balansräkning går före miljön och trafiksäkerheten?
Kategorisering: Övrigt
Ärendetyp:

Kontaktuppgifter:
Hej!
Att dubbdäck sliter loss stenpartiklar ur beläggningen och skapar mer vägdamm kan man nog inte säga emot, men diskussionen är nog mer om dessa partiklar är tillräckligt små för att vara särskilt farliga. De minsta partiklarna som kan påverka hjärta/kärl kommer enligt många forskare inte från vägens förslitning eller sandning utan från förbränning. Vilka källor Vägverket stöder sig på i sin propaganda mot dubbdäcken vet exempelvis den ansvariga informatören i Region Stockholm, Linda Eriksson telefon 08 757 67 62.

När det gäller hastigheterna så är det inte vägunderhåll i meningen laga potthål etc. som är avgörande för vilken hastighet som kan tillåtas om dödsfall i möjligaste mån ska undvikas utan istället vägens kringområden, om det finns fasta sidohinder att slå ihjäl sig mot och förekomsten av mötande trafik utan mittavskiljare - om det finns mötande bilar att slå ihjäl sig mot. Vägverket har nog avsikten att anpassa hastigheten även uppåt om en väg exempelvis byggs om till mötesfri.

Vägverkets balansräkning mellan trafiksäkerhet och milljjö är inte lätt. Vägverket har uppdrag åt båda hållen och det blir målkonflikter.
Med vänlig hälsning

Bo Göingberg
Transportstyrelsen

Himlen faller ner!

Har du skänkt Peak Oil en tanke på sista tiden?
Peak oil, den punkt från vilken man hittar mindre ny olja än man tar upp ur marken.
Enligt somliga har vi redan passerat peak oil, enligt andra ligger det inte långt framåt i tiden.
Men vad betyder Peak oil för mig? jag lever i Sverige, vi är rika, vi kommer att kunna köpa olja längre än alla andra.
FEL! Kina flyter på dollar, dollar som de tillskansar sig genom att på ett ohederligt sätt ha sin valuta knuten till dollarn så att deras varor alltid kommer att vara billiga och därför dominera marknaderna. Dessa dollar använder de för att subventionera drivmedelspriserna på sin inre marknad (och till att skapa finanskrisen genom att dumpa för mycket billig valuta på USA:s lånemarknad), så även om deras arbetare har låga löner så har de råd att tanka.
För dig och mig kommer peak oil att märkas genom dyrare drivmedel, dyrare kollektivtrafik, dyrare ved, dyrare mat och på längre sikt matbrist. Hur många kan Sveriges jordar försörja utan hjälp av fossila drivmedel?
Det är dags att göra sig lånefri och skaffa sig några hektar mark om man vill at familjen ska leva. några hektar mark som är ur sinne och ur minne för såväl stadsbefolkningarna som för jordbruksmyndigheter som vill expropriera din mark till underpris för att gynna storjordbruk som försörjer städernas giriga hordar.

Förbered dig på omställningen idag, eller fall fritt imorgon.

Claes tingvall: Saknar du antisladd på bilen kan du ha dubbfritt om du inte behöver bilen.

Jag fick vägverkets propagandaskrift "Vintergatan" i brevlådan idag. Där erkänner Claes Tingvall något som övriga propagandister inter erkänt tidigare, Antisladdsystemen i många moderna bilar är så bra att på en modern bil med antisladdsystem kan man klara trafiksäkerheten med dubbfria däck. Den lilla detaljen har dubblöshetsmaffian inte fört fram förut, de har hävdat att dubbfritt är rätt för alla alltid. Vidare säger Tingvall att om man bara kör i stan och kan parkera bilen när det är halt så kan man klara sig med dubblöst även på en bil utan antisladd.

Nu ska jag avliva det sista av Tingvalls trovärdighet.
För några år sedan gick antisladden sönder på "min" taxi med bra dubbdäck en ganska så hal kväll. för att slippa tänka hur jag körde hela tiden och för att slippa vara så försiktig med gas och broms så bytte jag till en likadan bil, men med fungerande antisladd och dubbfria däck. Det tog en fyrtiofem minuter innan jag bytte tillbaks till min dubbade bil med trasig antisladd, för den var i alla fall förutsägbar och det var i alla fall möjligt att häva sladdarna med den.
Det finns inget fullvärdigt substitut för dubbdäck.

Polisen fokuserar på "trafikbrott".

Enligt notis i Afronbladet har ett E-brev inom polisen i dalarna uppmanat att fokusera på trafikövervakning för att man ska nå betinget avseende trafikböter.
Detta speglar en verklighet av "pinnjakt" som kunnat skönjas i media i flera år.
Vad är då syftet med denna pinnjakt? Ja poliserna själva papegojrepeterar sina chefers ord om att fler dör i trafiken än av mord varje år. Detta är dock en ren undanflykt och inget annat, alla vet att trafiken till skillnad ifrån brottsligheten skapar enorma samhälleliga mervärden och att femtonhundra döda årligen är ett billigt pris att betala för detta.
Personligen tror jag att syftet med "pinnjakten" är att bränna broar mellan polis och allmänhet. Man vill skapa en situation där allmänheten föraktar polisen och polisen därigenom isoleras och förhärdas så att den på lite längre sikt kan användas för ren repression mot folket. Om polisen inte har några positiva möten med folket, men gott om negativa och detsamma gäller i den andra riktingen, så kommer polisen att skiljas från folket.
Polis betyder man av staden, men den situation man vill skapa är att polisen inte längre är en man av staden utan enbart ett maktens redskap, ett redskap som vet att det bara har en plats att söka sin bekräftelse ifrån.

Jag har fått en till insändare publicerad på newsmill.

Jag har fått en till insändare publicerad på newsmill, kommentera den gärna både på newsmill och här på bloggen.

RSS 2.0